هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طراحی اتاق 14 متری

اگر قرار باشد اتاقی14متری (واقع در مسكو، روسیه) را بهگونهای طراحی كنید كه هم فضایی برای خوابیدن و هم برای مطالعه باشد و همین طور در آن فضاهای نگهدارنده خوب و وسایل سرگرمكننده وجود داشته باشد، چه میكنید؟!

در این اتاق یك باكس بزرگ ساخته شده كه نیمی از اتاق را اشغال كرده است. بله درست است، شركت معماری INT2 این فضای كوچك را با قرار دادن یك باكس چوبی كوچكتر كرده است اما نتیجه نهایی فضایی شده است كه بزرگتر به نظر میرسد و تمام نیازهای مالك آن برطرف میشود. 

 برای انجام این پروژه، باید جعبهای خلاقانه طراحی میشد كه همه فضاهای نگهدارنده پیرامون یك فضای مركزی كه هم تختخواب باشد و هم محل استراحت روزانه، مورد استفاده قرار میگرفت. این فضاهای نگهدارنده پیرامون تختخواب شامل یك قفسه، چند كمد، یك كتابخانه، چند دراور، و یك قفسه مخصوص پروژكتور بود.

 در اصل این اتاق از هم گسیخته و مملو از اشیایی رها و مبلمانی شامل میز تحریر، كمد، و تختخواب بود. این اتاق نامنظم، شلوغ، و درهمریخته بود و به هیچ وجه دنج و راحت نبود. با ایجاد یك باكس چوبی در یك طرف اتاق كه همه فضاهای نگهدارنده در آن قرار دارند، این فضا جلوهای مینیمالیستی به خود گرفت. برای اینكه این فضا بزرگتر به نظر برسد دیوارها به رنگ سفید درآمدند و طرحهای گرافیكی مثلثشكل بر روی سطح زمین و دیوارها طراحی شدند.

 واقعاً ایجاد تعداد زیادی فضاهای نگهدارنده با كاربردهای مختلف در چنین فضای كوچكی شگفتانگیز است.

این كمد كشویی زیبا و جادار

چه اندازه این كمد كشویی زیبا و جادار است! وقتی به داخل میرود انگار هیچ كمدی در آن قسمت قرار ندارد.

 یك میز تحریر در طراحی جدید نیز وجود دارد و باعث خلق فضایی زیبا و منظم شده است. در بالای این میز چند تابلو نصبشده است كه به زیبایی فضا افزوده است.

 فضای جذابتر، دیوار روبهرویی است كه در كنار در ورودی  واقعشده. بر روی این دیوار یك پنل متحرك وجود دارد كه در آن یك آینه بزرگ پنهانشده است. وقتی این پنل بسته و پروژكتور روشن است، این دیوار نقش تلویزیون را بازی میكند. نصف دیگر این دیوار تبدیل به تختهسیاه شده است تا ساكن آن بتواند از آن به عنوان فضایی برای یادداشت ایدهها و ذهنیات خود استفاده كند.این اتاق نهتنها زیبا بلكه تمام نیازهای مالك آن را برطرف میكند.