هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آکواریوم در آنتالیا ترکیه

در آنتالیای ترکیه، یک شرکت محلی با نام معماران بهادر کل، ساخت یک آکواریوم را در این شهر روبهپیشرفت، به پایان رسانده است. جهت اطمینان از رفتوآمد طبیعی در پلازای اطراف آن، سطح پایینتر ساختمان، به عقب کشیده شده تا با ایجاد یک مسیر امن، بازدیدکنندگان از گرمای آفتاب سوزان منطقه نیز محافظت گردند. نمای خارجی ساختمان، با الهام از حرکات طبیعی آب، به شکل امواج دریا در رنگهای گوناگون درآمده است. در سطح همکف، سالن انتظار ورودی شامل اطلاعات، آمفی تئاتر و رستوران نیز میباشد.