هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمان علوم و تکنولوژی

پنج سال پس از انتخاب سانتیاگو کالاتراوا، جهت طراحی طرح جامع پردیس دانشگاه پلی تکنیک فلوریدا، ساختمان ابداع، علوم و تکنولوژی از این مجموعه به روی دانشجویان گشوده خواهد شد. با صرف 60 میلیون دلار امریکا، این پروژه 160 هزار مترمربعی، شامل طیف گستردهای از کلاسها، آتریوم ها، لابراتوارها، آزمایشگاهها به همراه دفاتر اساتید دانشگاه و منابع آکادمیک دولتی میباشد.

فرم اسکلت وار این طرح، تکرار میگردد و پوششی مشبک بر سراسر مجموعهای از دندههای قوسی شکل، کشیده شده است. چیدمان این ساختمان در این پردیس دانشگاهی شامل چهار پل عابر پیاده میشود که این ساختمان دوطبقه را به محیط اطراف آن متصل میسازد.