هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لپ‌تاپ روی تخت

این میز لپتاپ طوری طراحیشده که شما میتوانید لپتاپ خود را به کمک نوارهایی به آن متصل کنید و قطعات میز را با هر ارتفاع و زاویهای که میخواهید تنظیم کنید و راحت روی تخت بخوابید و با لپتاپ کار کنید.