نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لپ‌تاپ روی تخت

این میز لپتاپ طوری طراحیشده که شما میتوانید لپتاپ خود را به کمک نوارهایی به آن متصل کنید و قطعات میز را با هر ارتفاع و زاویهای که میخواهید تنظیم کنید و راحت روی تخت بخوابید و با لپتاپ کار کنید.