هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه‌های تاریخی جده هتل می‌شوند

خانههای 300 ساله شهر جده به منظور سرویس دهی به گردشگران خارجی، به هتل تغییر کاربری میدهند.

مرکز گردشگری و حفاظت از آثار باستانی عربستان از تبدیل خانههای تاریخی شهر جده به هتل خبر داد. در این طرح خانههای 300 ساله جده به منظور ارتقای منطقه توریستی ساحل جده و دریاچههای موجود تغییر کاربری میدهند.

 رییس مرکز گردشگری و حفاظت از آثار باستانی عربستان اعلام کرد: رویکرد ما این است که شهر تاریخی جده برای مسافران یک مقصد ممتاز توریستی باشد. در حال حاضر شرکتهای عمرانی متعددی پروژههای زیرساختی، ساخت هتلها و رستورانها و پیادهروها را بر عهده گرفتهاند.

قدمت شهر تاریخی جده که در حال حاضر در مرکز شهر جده قرار گرفته است، بر اساس برخی منابع تاریخی به سدههای قبل از اسلام بازمیگردد. این شهر در زمان خلافت عثمان بن عفان (26 هجری/ 647 میلادی) به شهر بندری مکه مکرمه تبدیل شد.