هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتخابات کانون سراسری پیمانکاران برگزار شد

اعضای هیئت مدیره دوره جدید کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران انتخاب شدند.

به گزارش پیام ساختمان، اعضای منتخب هیئت مدیره جدید کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور، با برگزاری انتخاباتی درونی، اعضای هیئت مدیره و بازرسان دوره جدید کانون را انتخاب کردند.

نتایج انتخابات هیئت رئیسه کانون سراسری پیمانکاران بدین شرح است:

 اعضای اصلی هیئت مدیره:

مهندس حسن سعادتمند، رئیس

مهندس خسرو خوشخلقی، نائب رئیس

مهندس احمدرضا چابک، دبیر

مهندس سید محمد موسوی طباطبایی، خزانه دار

مهندس علی اکبر صالحی، منشی

دکتر حسین سلاحورزی، عضو اصلی

مهندس محمدحسین فدایی، عضو اصلی

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

مهندس محمد خوشنام

مهندس علی باقر طاهری

بازرسان اصلی:

مهندس مجتبی بخشی پور

مهندس عزیز حوصلهدار صابر

بازرس علیالبدل:

مهندس آرش مدنیفر