تخته‌های بازیافتی

شمار نشریه : 158


نخستین ساختمان معماری نوین با انواع تخته‌های بازیافتی در فرانسه رونمایی شده که نمای خارجی آن با تخته و الوارهای مواد بازیافتی پوشانده شده است. این تخته‌های چوبی در قالب‌های هندسی مختلف جای گرفته‌اند و از مزیت انعطاف‌پذیری بسیار بالایی نیز برخوردار هستند. همچنین شکست ساختاری در قسمت میانی این تخته‌های بازیافتی ایجاد شده است تا بتواند تخته‌های مذکور را در هر زاویه و شیب خاصی به کار گرفته و به نمایش درآورد. این تخته‌های بازیافتی به صورت نامنظم و در زوایای مختلف هندسی در کنار یکدیگر جای گرفته‌اند که از هر زاویه‌ای به یک طرح و شکل خاصی نمایان شده‌اند.