هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معضلی به نام کارگرنماها!

این که در کشور ما (البته به استناد سخنان علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی) عده ای وجود دارند که کارگر نیستند اما از مزایای کارگری! نظیر بیمه استفاده میکنند از آن حرفهایی است که قابلیت این را دارد که در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود. چرا که ما تا پیش از این همه جور مهندس و دکتر و متخصص تقلبی دیده بودیم ولی کور شویم اگر تا به حال یک مهندس یا دکتر یا مثلا طلافروش دیده باشیم که خودشان را کارگر ساختمانی جا زده باشند! جالب این که افراد برای گرفتن بیمه کارگری باید قبلش از سازمان فني و حرفهاي کارت مهارت گرفته باشند تا بتوانند از مزايا و خدمات طلايي بيمه کارگران ساختماني استفاده ميکنند! یعنی فقط کم مانده اصغر فرهادی هم برود و کارت مهارت بگيرد و تحت پوشش بيمه کارگران ساختمانی، حظش را ببرد! لابد فرداروزی هم که طرح بيمه کردن زنان خانهدار بعد از 11 سال خاک خوردن در مجلس، تصویب شد، باز عده ای از صاحبان مشاغل...

عليايحال ما پيشنهاد ميکنيم براي شناسايي کارگران واقعي از کارگرساختمانينماهایی که می خواهند قاچاقي بيمه شوند آزمون عملی برگزار کنند و در آن، از بيمهجو بخواهند بيل بزند! کارگر واقعي قبل از بيل زدن، دسته بيل را به مايعي مخصوصی آغشته ميکند که کارگران غیر واقعی این کار را نمی کنند! به این شکل پزشکان و مهندسان و طلافروشانِ کارگرساختمانينمایی که فرق «تيشه» و «پُتک» و ايضا «ملات» و «دوغآب» را نميدانند و حتي يک ساعت هم زير آفتاب پاي قرهقره نايستادهاند و دستهايشان يک ترک هم ندارد مشخص می شوند.