هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آگهی؛ نشان اعتماد اهالی ساختمان

چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور شرکتهای داخلی و خارجی برگزار شد. نشریه پیام ساختمان همچون سالهای گذشته به اذعان مردم و مسئولان حضوری قدرتمند در نمایشگاه داشت. برپایی پنج غرفه در پنج نقطه نمایشگاه باعث شده بود که اکثریت قریب به اتفاق بازدیدکنندگان نشریه را مطالعه کنند که البته بسیاری از آنها با پیام ساختمان غریبه نبودند. فرصت را مغتنم دیدیم و به سراغ بازدید کنندگانی رفتیم که بهنوعی مخاطب پیام ساختمان بوده و از آنها خواستیم تا نظراتشان را در رابطه باکیفیت نشریه ارائه کنند.

توجه بیشتر به اصناف

علیرضا محمد رضایی، نخستین کسی بود که با خبرنگار پیام ساختمان به گفتگو پرداخت. وی گفت: پیام ساختمان نشریه ای تخصصی است که به نظر میرسد از کادری مجرب و متخصص استفاده میکند. خاصیت دو هفتهنامهای بودن باعث شده است که با مرور اتفاقات دید فراگیرتری به مخاطب ارائه کند. به هر حال گاهی اوقات اتفاقاتی میافتد و روزنامهها  یا خبرگزاریها بلافاصله آن را انتقال میدهند، در صورتی که فردای آن روز در همان زمینه اتفاقات دیگری می افتد و لازم است همه آنها به صورت یکجا با هم دیده شوند.

وی ادامه داد: اشکالی که به نشریه پیام ساختمان  می توان گرفت، این است که هنوز از برخی اصناف مرتبط با ساختمان غافل است. بسیاری از انجمنهای مرتبط در صنعت ساختمان وجود دارد که تاکنون حتی یکبار هم اسم آنها در نشریه نیامده است. در عوض برخی از اصناف به خاطر اینکه بیشتر سروصدا به پا میکنند، بیشتر مورد توجه قرار میگیرند.

گزارش تحلیلی بدهید

یکی دیگر از کسانی که مشغول خواندنپیام ساختمان بود، گفت: مهمترین چیزی که در این نمایشگاه برای من جلب توجه کرد، راهنمای نمایشگاه بود که توسط پیام ساختمان تهیهشده بود. بنده بهشخصه از این راهنما که سالنها را مشخص کرده بود، بسیار استفاده کردم. برخی از روزنامهها و سیاستها تنها رسالتی که برای خودشان قائل شدهاند کوبیدن جناحهای دیگر است و توجهی به این ندارند که این موضوع چه دردی از مردم دوا میکند. پیام ساختمان با این کارش نشان داد که در جهت خواسته مردم حرکت میکند.

وی افزود: برخی از گزارشهای مردمی که در نشریه کار میشود، بسیار به جا است و واقعیتها را بیشتر نسبت به اظهارات مسئولان منعکس میکند. جا دارد پیام ساختمان گزارشات مردمی و میدانی را بیشتر در نشریه بگنجاند، علاوه بر این لازم است تا خبرنگاران پیام ساختمان با توجه به ماهیت دو هفتهنامه بودن نشریه به سراغ تحلیل بروند. مصاحبه کردن با افراد مختلف با عناوین مختلف نمیتواند واقعیت را بیان کند و گزارشهای تحلیلی میتواند باعث روشنگری شود. واقعاً در شرایط حاضر مردم در هیاهوی اظهار نظرهای متفاوت و تناقض گمشدهاند و هر کس هم قیافه حقبهجانب میگیرد.پیام ساختمان باید فراتر از قیلوقال باشد.

موفقترین دو هفتهنامه کشور

حسین میرسیدی یکی دیگر از کسانی بود که میگفت حدود پنج سال است پیام ساختمان را دنبال می کند. وی در رابطه با کیفیت مطالب پیام ساختمان گفت: با قاطعیت میگویم پیام ساختمان موفقترین دو هفتهنامه تخصصی تاریخ مطبوعات ایران است. بنده مدیر یکی از خبرگزاریها هستم و اعتقادداریم که اگر میخواهیم نشریهای را موردبررسی قرار دهیم، چند فاکتور را باید مورد توجه قرار دهیم. نخست اینکه چقدر در شرایط نامطلوب اقتصادی قدرت حیات دارد . دوم اینکه به عنوان یک نشریه تخصصی در صنعت ساختمان چقدر تاثیر گذار بوده است و نکته مهم دیگر اینکه چقدر این نشریه توانسته است ایجاد اشتغال کند. آگهیهایی که در نشریه به چاپ میرسد نشان از اعتماد اهالی ساختمان به نشریه شماست.

وی ادامه داد: صفحات نشریه بسیار زیاد است و قطعاً تهیه مطالب آن نیروی بسیار زیادی میطلبد. معمولاً اکثر روزنامهها و خبرگزاریها یک خبرنگار در بخش صنعت ساختمان دارند  اما پیام ساختمان  چندین نیرو در هر حوزه دارد و بنده به عنوان کسی که به کار مطبوعاتی آشنایی دارم  میدانم که انجام کار با این کیفیت چقدر زمان میبرد. به قول معروف به دریا رفته میداند مصیبتهای توفان را .

نمایشگاه در پیام ساختمان برگزار شد

خانمی که میگفت دانشجوی عمران است و با نشریه پیام ساختمان میانه خوبی دارد، گفت: هم اتاقیهای من هر وقت که پیام ساختمان به چاپ میرسد، بلافاصله یک نسخه از آن را تهیه میکنند و به ویژه بخش فناوریهای جدید آن را مطالعه میکنند.

وی افزود: پیام ساختمان در نمایشگاه حضور بسیار پررنگی داشته بهگونهای که هر جا نگاه میکنیم پیام ساختمان را میبینیم. آنقدر این حضور پررنگ است که به جای اینکه بگوییم پیام ساختمان در نمایشگاه حضور دارد باید بگوییم نمایشگاه در پیام ساختمان حاضر است. به شخصه اولین نامی که با شنیدن نمایشگاه به گوشم میرسد، پیام ساختمان است.

وی ادامه داد: انتقادی هم که به نشریه دارم این است که چرا از نرم افزارهای معماری و طراحی استفاده نمیکند. در بخش دکوراسیون داخلی نرم افزارهایی وجود دارد که به شما پیشنهاد میدهد در اوج ساعات پر تردد، چگونه وسایلتان را بچینید. البته این را هم قبول دارم که در کشور ما به دکوراسیون داخلی توجه لازم صورت نمیگیرد.

روزنامه شوید

علی سعادتی هم با ابراز خرسندی از حضور پیام ساختمان در نمایشگاه گفت: با وضعیتی که من میبینم پیام ساختمان پتانسیل روزنامه شدن را دارد. اگر حدود 150 صفحهای که در هر شماره پیام ساختمان به چاپ میرساند را تقسیم بر روزهای هفته کنید، روزانه حدود 25 صفحه میتوانید چاپ کنید. به تمام دستاندرکاران نشریه دستمریزاد میگویم.

واقعیت را بنویسید

یکی دیگر از کسانی که با پیام ساختمان آشنایی داشت، پیرمردی بود که میگفت مدیر عامل یکی از شرکتهای ساختمانی است و اعتقاد داشت که صحبتهایش به دلیل انتقادی بودن در پیام ساختمان چاپ نمیشود.« علیرغم اینکه پیام ساختمان پتانسیل بالایی برای ایجاد تغییر در صنعت ساختمان دارد اما متاسفانه مصلحتاندیشی را در دستور کار قرار میدهد. در حالی که وظیفه اصلی یک رسانه گفتن حقیقت است. در برخی شرایط که اوضاع بازار مسکن توفانی است شما سعی میکنید این اوضاع را آرام جلوه دهید. اگرچه این کار با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار انجام میشود اما سؤال من این است که کارهایی از این دست چقدر اوضاع را بهبود بخشیده است.

وی ادامه داد: توصیه من به شما این است که به هیچ وجه دچار خودسانسوری نشوید. مردم از شما حقیقت را میخواهند.

اگر مشکلات و موضوعاتی که چندان خوشایند مسئولان نیست در جامعه مطرح نشوند هیچگاه به مرحله حل مشکل و چارهجویی نمیرسند. چه اشکال دارد که اگر مسکن گران شده است بنویسید گران شده است. ننوشتن واقعیت توهین به مردم است.