هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درخشش پیام ساختمان در نمایشگاه های صنعت ساختمان کشور

نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان آمل

نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان آمل از سوم تا هفتم شهریورماه سال جاری در محل برگزاری نمایشگاههای این شهرستان برپا شد.

مدیر نمایشگاههای آمل در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: در این نمایشگاه، شرکتهای تولیدی از استانهای سراسر کشور، توانمندی و نوآوریهای خود را در بخشهای کاشی و سرامیک، سفال، در و پنجرههای دوجداره، وسایل الکتریکی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، لوله و اتصالات و بخش سختافزار و نرمافزار در 80 غرفه به نمایش گذاردند.

مهندس حسینزاده، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد فضای رقابتی و تعامل دوجانبه میان شرکتهای تولیدی استانهای کشور و نیز آشنایی با امکانات جدید در بخش صنعت ساختمانسازی برشمرد.

هفتهنامه پیام ساختمان در این نمایشگاه با حضور در غرفهای اختصاصی اقدام به توزیع رایگان چند هزار نشریه در بین بازدیدکنندگان و شرکتکنندگان نمایشگاه نمود.

نمایشگاه تخصصی ساختمان و صنایع وابسته شاهرود

ششمین نمایشگاه تخصصی ساختمان و صنایع وابسته شاهرود 3 تا 7 شهریور برگزار شد.به گزارش خبرنگار نشریه پیام ساختمان در حدود 50  شرکت از  استانهای شیراز ، اصفهان، گلستان، مازندران و تهران  برای  به نمایش گذاردن آخرین دستاوردهای ساختمانی در این نمایشگاه حضور یافتند. هفتهنامه پیام ساختمان با حضور در غرفهای اختصاصی بهعنوان تنها نشریه حامی رسانهای در این نمایشگاه حضور یافت و اقدام به توزیع رایگان نشریه بین بازدیدکنندگان و شرکتکنندگان نمایشگاه نمود که با استقبال خوبی روبهرو شد.

نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

همزمان با نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی قزوین

سومین نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی، همزمان با سومین نمایشگاه تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی از 4 تا 7 شهریور در قزوین برگزار شد. به گزارش خبرنگار نشریه پیام ساختمان 55 شرکت برای ارائه فنآوریهای نوین سیستمهای سرمایشی و گرمایشی گرد هم آمدند . هفتهنامه پیام ساختمان با حضور در غرفهای اختصاصی در این نمایشگاه حضور یافت و اقدام به توزیع رایگان چند هزار نشریه بین بازید کنندگان و شرکتکنندگان نمایشگاه نمود.

هشتمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان زنجان

هشتمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان قزوین 28 تا 31 مردادماه سال جاری در  محل دائمی نمایشگاه بینالمللی زنجان برگزار شد. به گزارش خبرنگار نشریه پیام ساختمان نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین در حوزه تأسیسات، سرمایشی و گرمایشی  با حضور 109 شرکت داخلی از استانهای کشور برای ارائه آخرین دستاوردها و فنآوریهای نوین به رقابت پرداختند. هفتهنامه پیام ساختمان در این نمایشگاه با حضور  درغرفهای اختصاصی اقدام به توزیع رایگان چند هزار نشریه بین بازدیدکنندگان و شرکتکنندگان نمایشگاه نمود.

بازدید مشترک مجلس و دولت از پردیس

اعضای کمیسیون عمران مجلس به همراه قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر و نیز مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، پس از بازدید از پروژههای مسکن مهر شهر جدید پردیس، در جلسهای با حضور وزیر راه و شهرسازی27 مرداد سال جاری مشکلات تأخیر تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و سایر پروژههای عمرانی و زیرساختی این شهر را بررسی کردند.

به گزارش پیام ساختمان، علیاصغر‏ مهرآبادی قائممقام وزیر راه و شهرسازی به همراه محسن نریمان مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای این کمیسیون، محمد دامادی رئیس کمیته آب و فاضلاب کمیسیون عمران مجلس، حسن ولیپور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس و تنی چند از اعضای هیئتمدیره این شرکت، فرماندار، شهردار و امامجمعه شهرستان پردیس و سایر مقامات این شهرستان از پروژههای مسکن مهر شهر جدید پردیس بازدید کردند. هفتهنامه پیام ساختمان در این بازدید حضور یافت و اقدام به پوشش خبری نمود.

واگذاری 1000 واحد مسکن مهر و افتتاح تصفیهخانه در شهر جدید پردیس

همزمان با هفته دولت، 1000 واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس به متقاضيان واگذار شد.

به گزارش پیام ساختمان، در اين مراسم  که با حضور استاندار تهران ، مهندس هاشمی و محسن نریمان، معاون وزير راه و شهرسازي صورت گرفت، هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پردیس به متقاضيان واگذار گردید.

از دیگر برنامههای حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پردیس، افتتاح تصفیهخانه آب شرب بود که با همراهی هاشمی استاندار تهران، پرورش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران، فرماندار، امامجمعه و جمعی از مسئولان شهر جدید پردیس، به بهرهبرداری رسید.

نشریه پیام ساختمان در مراسم افتتاحیه حضور یافت و اقدام به پوشش خبری نمود.

واگذاری 13700 واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند

همزمان با هفته دولت 13 هزار و 700 واحد مسکن مهر در شهر پرند به متقاضیان واگذار شد.

به گزارش پیام ساختمان، در این مراسم معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با بیان اینکه دولت برای رفع کمبودهای اموری همچون فضاهای آموزشی و درمانی و رفاهی در مسکن مهر تلاش میکند، گفت: با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط و بخش خصوصی، درصدد جبران این کمبودها هستیم.

محسن نریمان افزود: اکثریت واحدهای مسکن مهر تا پایان امسال واگذار و باقیمانده واحدها در نیمه سال 94 تحویل میشوند.

قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر هم در این مراسم گفت: بهمنظور تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر پرند، 2 کارگروه تشکیل و مقرر شد 4 واحد آموزشی جدید در پرند تا اول مهر تحویل داده شود.

احمد مهرآبادی افزود: بر این اساس برای تکمیل واحدهای مسکن مهر کشور که به دلیل برخی خدمات مانند آب، برق یا گاز، نیمهکاره ماندهاند، 5600 میلیارد تومان اعتبار اختصاص دادهشده است.

نشریه پیام ساختمان اقدام به پوشش خبری مراسم افتتاحیه نمود.

دهمين همايش بینالمللی انرژي در تهران

دهمين همايش بينالمللي انرژي با شعار "مدیریت منابع کارآمد، صنعت انرژی سرآمد" توسط کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارتخانههای نیرو، نفت و مشارکت دستگاههای اجرایی و موسسههای علمی ذیربط صبح روز سهشنبه چهارم شهريورماه در سالن خلیجفارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نشریه پیام ساختمان در اين همايش دو روزه كه وزيران نیرو ، نفت و شماری از مدیران، متخصصان و کارشناسان داخلی و خارجی حضور داشتند، چالشهاي فراروي بخش انرژي با هدف تعميق فعاليتهاي تحقيقاتي و ایجاد تعامل و ارائه نتايج تحقيقات متخصصان موردبحث قرار گرفت.

در آیین گشایش این همایش، مهندس "حمید چیتچیان" وزیر نیرو، مهندس "بیژن نامدار زنگنه" وزیر نفت" و دکتر "کریستوف فرای" دبیرکل شورای جهانی انرژی. (WEC) سخنرانی كردند.

نشریه پیام ساختمان بهعنوان حامی رسانهای در این همایش حضور یافت و اقدام به پوشش خبری نمود.