گازرسانی به مسکن‌مهر شلمزار

شمار نشریه : 191

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری پروژه گازرسانی به مسکنمهر شلمزار افتتاح شد. سیامک سلیمانی بیان داشت: باید قدر خدمت کردن به مردم را بدانیم، چراکه خدمت به مردم بزرگترین و زیباترین نعمتی است که خداوند به ما عطا کرده است. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر 99.5 درصد از شهرهای این استان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند و نیم درصد دیگر نیز مربوط به روستاهایی است که تازه به شهر تبدیل شدهاند. وی تصریح کرد: در حال حاضر 79 درصد از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند و ما در تلاش هستیم این میزان را تا پایان سال جاری به 90 درصد برسانیم که 10 درصد باقیمانده نیز مربوط به روستاهای صعبالعبور است.