هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخصیص اعتبار به تمامی طرح های نیمه تمام

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرد: به کلیه طرح های نیمه تمام خراسان جنوبی که تا پایان امسال به طور کامل به اتمام برسند اعتبارات لازم تخصیص می یابد.

 محمد باقر نوبخت، طرح های این استان را در قالب سه مجموعه عنوان و اضافه کرد: مجموعه اول طرح های آنی هستند که به آنها 30 میلیارد ریال اختصاص می یابد. مجموعه دوم طرح های کوتاه مدت می باشند که به آنها نیز 50 میلیارد ریال و به مجموعه سوم شامل طرح های میان مدت 220 میلیارد اعتبار تخصیص خواهد یافت. وی با بیان اینکه این مجموعه مصوبات مربوط به سال جاری است، اضافه کرد: مدیران و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی باید برای یکسری از پروژه ها، از جمله اتصال خراسان جنوبی به راه آهن سراسری به گونه ای برنامه ریزی کنند تا به عنوان یک طرح چهار تا پنج ساله در برنامه توسعه ششم لحاظ شود. وی گفت: اینگونه طرح ها در بودجه سال 93 لحاظ نشده و باید به صورت جدی پیگیری شوند تا اجرایی شدن آنها طولانی مدت نشوند.نوبخت شرط تخصیص برای تحقق طرح ها را استفاده از نظر نخبگان و پیگیری مدیران اجرایی استان عنوان کرد و افزود: در طول برنامه های توسعه ، توسعه متوازن در تمام استان ها و از جمله خراسان جنوبی صورت نگرفته است . وی گفت: برای هزینه کرد ریال به ریال بودجه کشور باید برنامه ریزی صورت گیرد و قانون به ما اجازه نمی دهد به هیچ طرحی که فاقد برنامه و کار کارشناسی باشد، بودجه تخصیص دهیم .