272 طرح عمران روستایی در سمنان آماده بهره برداری

شمار نشریه : 191

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری سمنان از اجرای 272 طرح عمران روستایی خبر داد که با اعتباری بیش از 290 میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت آماده بهره برداری شده است. به گفته کمال طاهریان از مجموع این طرح ها شهرستان دامغان با 82پروژه بیشترین طرح را به خود اختصاص داده است. شاهرود با 71 پروژه، میامی با 47 پروژه، گرمسار با 39 پروژه، مهدیشهر با 25 پروژه، سرخه با 18 پروژه، سمنان با هشت پروژه و شهرستان آرادان با هفت پروژه در رده های بعدی قرار دارند. وی گفت: از این تعداد 76 پروژه در بخش جهاد کشاورزی با اعتبارات دولتی و تسهیلاتی 160 میلیارد ریال، 67 پروژه در بخش خدمات روستایی توسط دهیاری ها با هزینه ای بیش از 20 میلیارد ریال، 66 پروژه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتبار بیش از 16 میلیارد ریال، 25 پروژه در بخش بهسازی روستایی توسط بنیاد مسکن با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال و 16 پروژه در بخش آب روستایی با هزینه بیش از بر 25 میلیارد ریال اجرا شده است. طاهری اجرای 11 پروژه در بخش برق روستایی با بیش از دو میلیارد ریال، پنج پروژه در بخش راه روستایی با اعتبار 34 میلیارد ریال و نیز شش پروژه در بخش های ورزش و جوانان، بهداشت، گازرسانی روستایی و نوسازی مدارس در استان سمنان آماده بهره برداری است.