هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش وام‌مسکن‌روستایی

عزیزالله مهدیان، با اشاره به موافقت دولت با افزایش وام مسکن روستایی، گفت: براساس موافقت معاون اول رئیس جمهور، وام مسکن روستایی از 12.5 میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش می یابد.

 وی با بیان اینکه این وام باید در هیئت دولت هم به تصویب برسد و پس از آن به بانکها ابلاغ شود، اظهار داشت: هیئت دولت این رقم را تایید کرده است اما باید در جلسه هیئت دولت به تصویب برسد که هنوز این کار انجام نشده است.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد ما افزایش وام مسکن روستایی به 18 میلیون تومان بود، افزود: درحال حاضر با رقم 15 میلیون تومان موافقت شده است که این وام پس از تصویب هیئت دولت و ابلاغ به بانکها، به واحدهای روستایی اختصاص پیدا میکند. مهدیان تصریح کرد: نرخ سود بانکی برای این وام همان 5 درصد است، البته باید این نرخ در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد تا قابلیت اجرایی داشته باشد؛ بنابراین امیداریم که به زودی این مراحل انجام شود.