هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دستگیری زمین خوار 9 میلیارد ریالی

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری فردی که اقدام به تصرف غیرقانونی مساحت قابلتوجهی از اراضی ملی به ارزش 9 میلیارد و 760 میلیون ریال کرده بود، خبر داد.

سرهنگ پاسدار جعفر آژنگ افزود: با ارجاع یک فقره پرونده به پلیس آگاهی کردستان مبنی بر تصرف غیرقانونی مساحت قابلتوجهی از اراضی ملی توسط فردی با هویت معلوم، پیگیری موضوع به مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس محول شد.

وی افزود: اوراق پرونده حکایت از آن داشت که چهار هزار و 712 متر از اراضی ملی در حاشیه شهر سنندج به ارزش تقریبی 9 میلیارد و 760 میلیون ریال، توسط مردی میانسال بهصورت غیرمجاز و عدوانی تصرفشده است. جانشین انتظامی کردستان ادامه داد: با بازدید میدانی از زمین یادشده، استفاده از نقشههای مرجع و همچنین نظر کارشناسان، ملی بودن اراضی تائید و با هماهنگی مقام قضایی متهم دستگیر شد.

آژنگ بیان کرد: متهم 55 ساله پس از اعتراف به جرم خود، با دستور مقام قضایی و صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.