تمدید نظرسنجی تغییر مالکیت مسکن مهر

شمار نشریه : 190

مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه تا پیش از تعطیلات اخیر حدود ۳۰۰۰ متقاضی با تبدیل مسکن مهر ۹۹ ساله خود به مسکن خودمالکی موافقت کردند، گفت: این نظرسنجی تا ۳۱ مردادماه تمدید شد.

حسن ولیپور اظهار کرد: با توجه به تعطیلات چند روز گذشته مهلت تکمیل فرم تبدیل مسکن مهر 99 ساله به مسکن خودمالکی تا 31 مردادماه سالجاری تمدید شد.

وی تاکید بر اینکه تبدل مسکن مهر 99 ساله به خودمالکی کاملا اختیاری است، تصریح کرد: حدود 70 هزار واحد مسکن مهر پردیس 99 ساله است و در فراخوان برای تبدیل به مسکن خودمالکی تا پیش از تعطلات عید فطر حدود 3000 متقاضی در کارتابل مربوط به خود با تبدیل مسکن مهر 99 ساله موافقت کردهاند.

وی در واکنش به این موضوع که «در صورت عدم پاسخ دهی به سئوال سیستم به صورت پیش فرض مقدار حداکثر آراء را برای متقاضی در نظر میگیرد»، اظهار کرد: با توجه به اینکه تبدیل مسکن مهر 99 ساله  به ملکی اختیاری، فرم نظرسنجی اصلاح شده و بند مذکور حذف میشود .

گفتنی است شرکت عمران پردیس اواخر تیرماه سال جاری در اطلاعیهای از متقاضیان مسکن مهر خواست نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی تغییر پروژه از 99 ساله به خودمالکی تا 10 مرداد سالجاری اقدام کنند.

بر این اساس، در کارتابل متقاضیان؛ در یکی از بندهای شش گانه شرکت عمران پردیس که متقاضی پیش از ورود به مرحله پاسخگویی آن را (تا پیش از حذف شدن) مشاهده میکرد تاکید شده بود؛ «در صورت مشاهده سوال و عدم پاسخ دهی به آن توسط جنابعالی؛ سیستم به صورت پیش فرض مقدار حداکثر آراء را برای شما در نظر خواهد گرفت.»

این بند اکنون از سامانه هوشمند خدمات الکترونیک شهر جدید پردیس حذف شده و چنانچه متقاضیان تا پایان ماه جاری به دو سئوال "متقاضی تبدیل وضعیت از اجاره 99 ساله به خودمالکی میباشم" و "با تبدیل وضعیت از اجاره 99 ساله به خودمالکی مخالفم" پاسخ ندهند دیگر سامانه هوشمند خدمات الکترونیکی شهر جدید پردیس در اینباره تصمیمگیری نخواهد کرد.