هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار اجاره ابوظبی در ثبات

بنا بر آخرین گزارشهای رسمی سایت Asteco بازار املاک و مستغلات ابوظبی در سهماهه دوم سال 2014 روندی نسبتأ ثابت با تغییرات بسیار ناچیزی را سپری کرد. به گفته این شبکه مجازی، متوسط قیمت خانههای ویلایی با رشد 2 درصدی به قوت خود بازمانده و سطح تقاضا در تمامی بخشهای ملکی با عرضه آن برابری دارد.

سطح معاملات برخی مناطق از جمله "باغ گلف آل رها" ثابت مانده اما برخی مناطق چون "آل ریف" با افزایش قیمت، خود را سازگار ساخته است. نرخ اجاره با نرخ رشد صفرتا 7 درصدی طی سهماهه نسبتاً ثابت مانده است. این عمل سبب پایین ماندن نرخ اجاره بخصوص در مناطقی چون مرکز ابوظبی و خلیفیه گشته است. بنا به گزارشات موجود وضعیت بازار برای چند ماه آینده قابل پیشبینی نیست.