هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دپوی 20 تن سیمان تا پایان سال

عضو هیئترئیسه مجلس در خصوص وضعیت سیمان کشور به پیام ساختمان گفت: هماکنون در انبارها  14 میلیون تن سیمان دپو شده داریم که این میزان تا آخر سال به20میلیون تن خواهد رسید  و مسئولین برای جبران خسارت تولیدکنندگان باید چارهای بیندیشند.

بهروز نعمتی در خصوص ورود سیمان به بورس کالا،گفت: عرضه سیمان در بورس کالا اقدام بسیار مفیدی است، اما این سؤال مطرح میشود که آیا شرایط برای این اقدام وجود دارد یا خیر، چراکه سیمان یک کالای حجیم بوده و جابهجایی آن دشوار است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: مورد دیگر اینکه هماکنون 14 میلیون تن سیمان مازاد در انبارها وجود دارد و با این شرایط، بورس کالا نمیتواند به تولیدکنندگان سیمان کمک کند. وی تصریح کرد: دپوی این میزان سیمان خطری بزرگ برای صنعت مذکور است و به عقیده بنده، اکنون شرایط برای حضور سیمان در بورس کالا مهیا نیست.

نعمتی با اشاره به اینکه نخستین اقدام برای بهبود این وضعیت تغییر الگوی مصرف سیمان در کشور است ، گفت: در بحث راهسازی باید فعالیتها را بیشتر کنیم و در این زمینه مقررشده که هفتههای  آینده اعضای انجمن صنعت سیمان، جلسهای با وزیر راه و شهرسازی برگزار کنند تا برای کارخانههای سیمان برنامهریزی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ؛ میزان دپوی سیمان تا پایان سال جاری به 20  میلیون تن خواهدرسید، گفت: دپوی این میزان سیمان یعنی تعطیلی و از مدار خارج شدن 20کارخانه که باید هرچه سریعتر اقدامات حمایتی در این مورد صورت گیرد.

سخنگوی هیئترئیسه مجلس گفت: نباید در بورس کالا تنها تولیدکنندگان متضرر شوند زیرا قیمت محصول در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد قیمت از نرخ واقعی کمتر میشود و این مورد میتواند ضربه  زیادی به تولیدکنندگان وارد کند .

نماینده مردم اسدآباد در مجلس در رابطه با وضعیت صادرات نیز گفت: قرار بود تا پایان سال 93 سه میلیون تن  سیمان به کشور عراق صادر کنیم  که بعید میدانم این موضوع محقق شود.