بیمه کارگران در هاله‌ای از ابهام

شمار نشریه : 190

محمد دامادی با بیان این مطلب که خوشبختانه قیمت مسکن در طول سال جاری با کاهش همراه بوده است، به پیام ساختمان گفت: آرامش فضای اقتصادی و نگاههای مثبت مذاکرات 1+5 توانسته در بازار مسکن  تاثیرخود را نشان دهد .

وی افزود: دولت از ابتدای امسال توانسته است از افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز و دلار جلوگیری کند. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون بازار مسکن از آن التهاب گذشته فاصله گرفت و معاملاتی هم که انجام شد در یک مسیر درست و منطقی حرکت کرد.

 دامادی افزود: رکود به علت قیمتهای نامتعارفی است که مردم توانایی پرداخت آن را ندارند و باید هر چه سریعتر قیمتها واقعی شود زیرا عدم خرید مردم به نفع بازار کنونی مسکن نیست .

نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: ما انتظار داریم در نیمه دیگر سال هم شاهد ثبات قیمتها در بازار مسکن باشیم.

عضو هیئترئیسه فراکسیون کارگری مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: متأسفانه  وضعیت بیمه کارگران به دلیل بروکراسی و وضعیت نابسامان اداری و عدم موافقت قطعی کارفرمایان و صاحبان  مراکز تولید و بنگاههای کسبوکار همچنان با هالهای از ابهام روبهرو است.

وی افزود: در قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط بارها تأکید شده که همه افراد باید مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی باشند و از بیمه برخوردار شوند، درحالیکه بیمه کارگران ساختمانی تا به امروز با مشکلات زیادی روبهرو بوده و کارفرماها برای بهرهمندی کارگران از حقوق مناسب و مزایای بیمه، اقدام جدی انجام ندادهاند و علیرغم تمام تلاشهای انجامشده، سازمان تأمین اجتماعی از پیگیری این امر طفره میرود.