هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بیمه کارگران در هاله‌ای از ابهام

محمد دامادی با بیان این مطلب که خوشبختانه قیمت مسکن در طول سال جاری با کاهش همراه بوده است، به پیام ساختمان گفت: آرامش فضای اقتصادی و نگاههای مثبت مذاکرات 1+5 توانسته در بازار مسکن  تاثیرخود را نشان دهد .

وی افزود: دولت از ابتدای امسال توانسته است از افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز و دلار جلوگیری کند. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون بازار مسکن از آن التهاب گذشته فاصله گرفت و معاملاتی هم که انجام شد در یک مسیر درست و منطقی حرکت کرد.

 دامادی افزود: رکود به علت قیمتهای نامتعارفی است که مردم توانایی پرداخت آن را ندارند و باید هر چه سریعتر قیمتها واقعی شود زیرا عدم خرید مردم به نفع بازار کنونی مسکن نیست .

نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: ما انتظار داریم در نیمه دیگر سال هم شاهد ثبات قیمتها در بازار مسکن باشیم.

عضو هیئترئیسه فراکسیون کارگری مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: متأسفانه  وضعیت بیمه کارگران به دلیل بروکراسی و وضعیت نابسامان اداری و عدم موافقت قطعی کارفرمایان و صاحبان  مراکز تولید و بنگاههای کسبوکار همچنان با هالهای از ابهام روبهرو است.

وی افزود: در قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط بارها تأکید شده که همه افراد باید مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی باشند و از بیمه برخوردار شوند، درحالیکه بیمه کارگران ساختمانی تا به امروز با مشکلات زیادی روبهرو بوده و کارفرماها برای بهرهمندی کارگران از حقوق مناسب و مزایای بیمه، اقدام جدی انجام ندادهاند و علیرغم تمام تلاشهای انجامشده، سازمان تأمین اجتماعی از پیگیری این امر طفره میرود.