هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صنعت ساخت‌وساز زمین‌گیر شده است

رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب که صنعت ساختوساز ما کاملاً زمینگیر شده است، به پیام ساختمان گفت: برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان میتواند نویدبخش توسعه و خروج از رکود صنعت ساختوساز باشد .

علی اکبر آقایی افزود: صنعت ساختمان ایران نیازمند تبلیغات و  اطلاعرسانی است تا تمام جهان  به آن توجه کنند ، بنابراین نمایشگاه صنعت ساختمان را میتوان یک تابلوی آگهی زنده در سطح جهانی دانست .

نماینده چهار دوره مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تولیدکنندگان میتوانند آخرین تولیدات و تکنولوژیهای خود را که مطابق با فنآوریهای نوین بوده ولی ناشناخته مانده را بهصورت زنده در معرض دید عموم بگذارند و با توضیحات تخصصی و فنی مردم و انبوهسازان را برای  استفاده از این محصولات متقاعد کنند .

عضو کمیسیون عمران مجلس  تصریح کرد: کمیسیون عمران با حضور هرساله در این نمایشگاه فعالیت یکساله دستاندرکاران صنعت  ساختوساز را میبیند و برای بهبود اوضاع تولیدکنندگان ،مونتاژ کنندگان و واردکنندگان کالاهای مرغوب تلاش میکند . هرچند این تلاشها در برخی موارد مغفول ماند اما مجلس تمامقد مدافع این اصناف است .

نماینده سلماس در مجلس با بیان این مطلب که رکود در اقتصاد منجر به حذف تولیدکنندگان از صحنه تولید میشود، گفت: تولیدکنندگان یار و مددکاری جز دولت ندارند و دولت نیز نباید آنها را تنها بگذارد.

وی افزود: مسئولین باید با جذب سرمایه کشورهای همسایه بتوانند با گسترش و رونق دادن به امر تولید و صادرات ، به حل مشکل اشتغال کمک کنند.

رئیس سابق کمیسیون عمران تأکید کرد :کشور ما ازنظر منابع انسانی و مواد اولیه چیزی کم ندارد اما متأسفانه جو ناامیدی فضای تولید ما را فراگرفته و این مشکل باید با تلاش همهجانبه دولت ،مجلس و مردم حل شود.

آقایی افزود: سرزمین ما جزو زلزلهخیزترین کشورهای جهان است و اگر ما در امر مقاومسازی و سبکسازی موفق باشیم میتوانیم تبدیل به برند منتخب جهانی شویم .

وی تصریح کرد: برای تبدیلشدن به برند جهانی باید جهانی بیندیشیم و عمل کنیم . باید با تلاش همهجانبه سد محکمی در مقابل  تحریمها باشیم زیرا هر کالای باکیفیت میتواند در عرصه جهانی - حتی در صورت تحریم-  مشتریان قابلتوجهی جذب کند .

آقایی با بیان این مطلب که عدم توجه به پیشرفت جهانی در تولید مصالح ساختمانی باعث کاهش مشتری میشود،گفت:یکی از نکات نمایشگاه امسال باید توجه به فنآوری روز و سبکسازی باشد و امیدوارم مسئولین نیز به اهمیت این موضوع واقف باشند .

وی تاکید کرد: نباید کالاهای ما از نظر کیفیت جزو کالاهای درجهدو یا سه باشد