هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هدایت خورشید به خیابان‌های باریک

کمبود نور طبیعی باعث مشکلات فیزیولوژیکی مانند تغییرات خلق و خو، خواب بیش از اندازه و افسردگی میشود؛ در حال حاضر نمونه پنلهای پنجره شکلی طراحی شدهاند که قادر به منعکس کردن نور خورشید به داخل منازل هستند، اما در کوچهها و خیابانهای باریک کاربرد ندارد.

محققان دانشگاه عین شمس قاهره پنل شفافی از جنس پلاستیک آکریلیک موسوم به پلیمتیل متاکریلات (PMMA) طراحی کردهاند که امکان هدایت نور خورشید به داخل خیابانهای محاصره شده در بین ساختمانهای بلند را فراهم میکند. پنل شفاف بر روی پشتبام ساختمانها نصب شده و نور خورشید را بداخل خیابان منعکس میکند.

به گفته «عمر صفوت» استاد مهندسی الکترونیک و مخابرات، با این روش کیفیت نور دریافتی و وضعیت بهداشت و سلامت در مناطق فاقد روشنایی طبیعی بویژه در پاییز و زمستان بهبود پیدا میکند.

این فناوری علاوه بر کاربرد درخیابانهای باریک و فاقد نور مناسب، در مناطق دیگر شهر نیز قابل استفاده بوده و جایگزین مناسب و دوستدار محیطزیست برای نورهای مصنوعی و فلورسنت محسوب میشود.

یک متر مربع از این پنل شفاف پلیمتیل متاکریلات بین 70 تا 100 دلار قیمت دارد. نتایج این دستاورد در مجله Energy Express منتشر شده است.