هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ایران بزرگترین مجتمع گاز خاورمیانه را می‌سازد

 

مدير برنامهريزي شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با تشریح جزئیات ساخت بزرگترین مجتمع پالایشگاهی ایران و خاورمیانه از مذاکره با سرمایهگذاران خارجی و خصوصی برای ساخت این واحدهای جدید پالایشگاهی خبر داد و گفت: برای احداث این مجتمع بیش از 2.4 میلیارد دلار سرمایهگذاری میشود.

شهابالدين متاجی درباره جزئیات احداث یکی از بزرگترین مجتمع های پالایش میعانات گازی ایران و منطقه خاورمیانه، گفت: طرح احداث فراگير پالايشي سيراف در قالب هشت پالايشگاه ميعانات گازي مستقل به همراه واحدهاي مشترك يوتيليتي، پشتيبان و فرآيندي در دستور کار قرار گرفته است.

مدير برنامهريزي شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اعلام اینکه الگوي فرآيندي هر پالايشگاه مستقل شامل واحدهاي تفكيك ميعانات گازي، تصفيه هيدروژني نفتا، جداسازي نفتا، تصفيه نفت سفيد و تصفيه گاز مايع است، تصریح کرد: محصولات این پالایشگاههای جدید شامل گاز مايع، نفتا، سوخت جت و گازوئیل با استاندارد یورو چهار و پنج اتحادیه اروپا است.