هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رفع‌ موقت مشکل سوخت‌نیروگاه‌ها

صادرات برق در یک ماه گذشته حدود 40 درصد کاهشیافته و از 1700 مگاوات به حدود 1100 مگاوات رسیده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ضمن بیان این مطلب اضافه کرد: تا حدودی مشکل تأمین سوخت نیروگاهها برطرف شده،  اما همچنان نگران تأمین سوخت مایع برای زمستان هستیم.

 هوشنگ فلاحتیان با اشاره به گفته یکی از مسئولان توانیر مبنی بر اینکه: "اگر روند مصرف فعلی برق ادامه یابد، روزانه 2 ساعت  خاموشی داریم، گفت: خاموشی در دستور کار وزارت نیرو قرار ندارد اما از مشترکان میخواهیم برای جلوگیری از اعمال خاموشی اجباری حداقل 10 درصد در مصرف برق صرفهجویی کنند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تأکید کرد: رشد مصرف برق در سال جاری در مقایسه بازمان مشابه پارسال 8 درصد بوده است.

فلاحتیان درباره تأمین سوخت نیروگاهها نیز گفت: تا حدودی مشکل تأمین سوخت نیروگاهها برطرف شده است اما همچنان نگران تأمین سوخت مایع برای زمستان هستیم.