هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آمادگی تهران برای صادرات نفت به اروپا

مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت، با اشاره به آمادگی ایران برای صادرات نفت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، وضعیت فروش نفت ایران با تمدید مذاکرات هستهای را تشریح کرد و گفت: تا پایان سال جاری میلادی صادرات نفت در محدوده یک میلیون بشکه باقی میماند.

سید محسن قمصری درباره آخرین وضعیت صادرات نفت خام ایران پس از تمدید مذاکرات هستهای در وین، گفت: با تمدید تعلیق برخی از تحریمهای نفتی، سطح صادرات نفت خام ایران با کاهش روبه رو نخواهد شد.

مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی بهطور متوسط روزانه حدود یکمیلیون بشکه نفت خام از ایران به بازارهای مختلف صادر میشود، اظهار داشت: با تمدید مذاکرات، روند 20 درصدی کاهش صادرات نفت که در طول چند سال گذشته به وقوع پیوسته، متوقف خواهد شد.

وي با تأکید بر اینکه تا پایان سال جاری میلادی حجم صادرات نفت ایران در محدوده یکمیلیون بشکه در روز تثبیت خواهد شد، درخصوص صادرات نفت ایران به پالایشگاههای اروپایی، تبیین کرد: ایران آمادگی ازسرگیری صادرات نفت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه هماکنون مهمترین مشکل برای ازسرگیری صادرات طلای سیاه به اروپا تحریم است، اظهار داشت: با رفع موانع تحریم، جا برای بشکههای نفت خام صادراتی ایران بازخواهد شد.