هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه کوهستانی

در نزدیکی روستای نروژی، گیلو، معماران رولف رمستاد، خانه ای طراحی نموده اند که بازتفسیری معاصر از تکنیک  بومی و محلی منطقه را به نمایش می گذارد. این خانه با چهار اتاق خواب و جدا نمودن بخش خواب و غذاخوری در ساختمان، دارای یک سالن جوانان و نیم طبقه ای برای کودکان نیز می باشد.

جهت پوشش ساختار مشخص در نماها، از قطعات چوبی پیوسته در نماسازی این ساختمان استفاده شده است.این چوب، به مرور زمان به زنگاری خاکستری تغییر رنگ می دهد تا به طور طبیعی در محیط اطراف خود، ترکیب گردد. تمامی سطوح داخلی و سقف ها به وسیله چوب هایی بدون گره، نازک کاری شده اند.

اتاق خواب اصلی ساختمان، با پنجره ای شیروانی شکل، چشم اندازی گسترده از آسمان را خواهد داشت؛ در حالی که در انتهای پلان، در سالن جوانان به واسطه ویژگی های نیم طبقه ای که در آن واقع است، چشم اندازهایی از پیست اسکی مجاور به چشم می خورد.