هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساحل گیلان میزبان گردشگران

با آغاز تابستان سفر به سواحل شمالی کشور بیشتر شدهاست چنانکه بیش از ۵ میلیون نفر در تیرماه به گیلان سفر کردهاند. در این میان آماده سازی پلاژالگوی ساحلی در این استان در جریان است اما گفته میشود سواحل ایران تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار دارند.

«رضا علیزاده» مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری گیلان با اعلام خبر ورود بیش از 5 میلیون گردشگر در تیرماه سال جاری به استان گیلان گفت: «بیش از 2 میلیون نفر از این تعداد گردشگر در استان اقامت داشتهاند که البته با توجه به ماه رمضان و کاهش سفر، نسبت به سال گذشته با کاهش روبهرو بودهاست»

 در این میان استانهای شمالی در تابستان از جمله مقاصد سفر برای بهره بردن از سواحل دریای خزر به حساب میآیند. علیزاده درخصوص ساماندهی سواحل که تحت عنوان پروژههای پلاژ الگوی ساحلی به بهره برداری رسیده است گفت: «برای ساخت کمپینگ، سرویس بهداشتی و زیرساخت در سال 92 حدود شش هزار و دویست میلیون ریال اعتبار تخصیص داده شد تا بتوانیم بخشی از انتظارات گردشگران را در سواحل گیلان برآورده کنیم.»

 به گفته او، این پروژهها عمدتا در طرحهای سالم سازی استان قرار دارد و تلاش بر آن است تا با شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها در خصوص نحوه بهره برداری آنها وارد تعامل و مذاکره شوند.

 مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری گیلان با تاکید برآنکه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب (چنانکه در کشورهای توسعه یافته در بخش سواحل کار میکنند) فاصله بسیار داریم، تصریح کرد: «در صدد هستیم تا با مطالعات دقیق کارشناسی  سواحل ما به نحوی خدمات ارائه دهند که انتظارات گردشگرانی را که دریا مقصد سفر آنهاست را برآورده کند وبتوانیم با ایجاد زیرساخت ها و روبنایی را که شامل مراکز اقامتی، پذیرایی و تفریحی است در مبادی کشورهای هدف گردشگری فراهم کنیم.»

 علیزاده درخصوص فعالیتهایی که تاکنون برای تحقق این امر انجام شدهاست گفت: «در این حوزه دو طرح پلاژ الگوی ساحلی در ساحل گل سرخ چابکسر و رضوانشهر اجرا شدهاست که حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند. همچنین در سایر نقاط ساحل، به دنبال الگوهایی هستیم که متناسب سلیقه گردشگرانی باشد، که دریا مقصد سفر آنهاست.»