هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هنرمند برجسته معماری درگذشت

داوید اوشانا، هنرمند برجسته آشوری، شنبه چهارم مردادماه ۱۳۹۳ در تهران درگذشت.

این هنرمند طراح، نقاش، معمار و موزیسین زمستان سال 1308 در شهر کرمانشاه متولد شد. دو سال آخر دبیرستان را در مدرسه البرز به پایان رساند و در همین دوره شروع به طراحی و نقاشی کرد. او سال 1330 در کنکور دانشکده هنرهای زیبا شرکت کرد و موفق شد اما یک سال بعد تحصیلات خود را در این دانشکده و در آتلیه مهندس فروغی شروع کرد و در نهایت تیرماه سال 42 با ارائه پروژه دیپلم و اخذ درجه عالی فارغالتحصیل شد.

وی پس از فارغالتحصیلی به استخدام شرکت نفت درآمد و پس از بیستوهفت سال فعالیت در سال 69 بازنشسته شد و البته بهموازات کار در شرکت نفت در دفتر شخصی معماریاش نیز فعال بود. فعالیتهای او در این دفتر در دفتر شخصی در دهه 40 و اوایل دهه 50 بر جریانات معماری آن روز تأثیرگذار بود و تعداد زیادی پروژه بهویژه در زمینه معماری مسکونی از او باقیمانده است.

در زمینه طراحی و ساخت اتومبیل دستساز، سریالی از اتومبیل با عنوان «عقاب» توسط اوشانا طراحی و ساخته شد. بااینوجود زمینه اصلی فعالیت هنری داوید اوشانا معماری است و در این عرصه هنرمند صاحب سبکی است.