نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هنرمند برجسته معماری درگذشت

داوید اوشانا، هنرمند برجسته آشوری، شنبه چهارم مردادماه ۱۳۹۳ در تهران درگذشت.

این هنرمند طراح، نقاش، معمار و موزیسین زمستان سال 1308 در شهر کرمانشاه متولد شد. دو سال آخر دبیرستان را در مدرسه البرز به پایان رساند و در همین دوره شروع به طراحی و نقاشی کرد. او سال 1330 در کنکور دانشکده هنرهای زیبا شرکت کرد و موفق شد اما یک سال بعد تحصیلات خود را در این دانشکده و در آتلیه مهندس فروغی شروع کرد و در نهایت تیرماه سال 42 با ارائه پروژه دیپلم و اخذ درجه عالی فارغالتحصیل شد.

وی پس از فارغالتحصیلی به استخدام شرکت نفت درآمد و پس از بیستوهفت سال فعالیت در سال 69 بازنشسته شد و البته بهموازات کار در شرکت نفت در دفتر شخصی معماریاش نیز فعال بود. فعالیتهای او در این دفتر در دفتر شخصی در دهه 40 و اوایل دهه 50 بر جریانات معماری آن روز تأثیرگذار بود و تعداد زیادی پروژه بهویژه در زمینه معماری مسکونی از او باقیمانده است.

در زمینه طراحی و ساخت اتومبیل دستساز، سریالی از اتومبیل با عنوان «عقاب» توسط اوشانا طراحی و ساخته شد. بااینوجود زمینه اصلی فعالیت هنری داوید اوشانا معماری است و در این عرصه هنرمند صاحب سبکی است.