هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

میلگرد

قیمت انواع میلگرد در بازار مصالح ساختمانی نسبت به تیرماه با افزایش همراه بوده است. فعالان بازار اعتقاد دارند با پایان ماه رمضان و افزایش ساختوسازها تقاضا برای میلگرد از طرف سازندگان افزایش یابد اما به دلیل موجودی قابل ملاحظه در بازار به نظر میرسد افزایش قیمت آن چشمگیر نباشد.