ایزوگام

شمار نشریه : 190

تحریم ،افزايش قيمت قير و كمبود پشمشيشه از دلايل افزايش قيمت ايزوگام است. ایزوگام نسبت به سایر مصالح ساختمانی عایقبندی رشد قیمتی بالاتری داشته است . اگرچه در برخی از نقاط کشور هنوز هم از قیر و گونی برای عایقبندی استفاده میشود اما به دلیل قیمت بالای سوخت ،قیر و  دستمزد نیروی کارگر به نظر نمیرسد قیر گونی باصرفهتر از ایزوگام باشد. البته تعدد شرکتهای سازنده ایزوگام در ایران ، نبود نظارت و عدم کیفیت برخی محصولات این شرکتها این محصول را در آستانه خطرناکی قرار  داده است . فعالان بازار عايقهاي رطوبتي تحریمها را هم يكي از دلايل گراني ايزوگام میدانند، زيرا تيشو كه از مواد اوليه ايزوگام است يك كالاي وارداتي و توسط واسطههاي مختلف وارد ايران ميشود كه اين بهنوبه خود افزايش قيمت ايزوگام را به همراه دارد.