لامپ تاشدنی بادکنکی!

شمار نشریه : 189

با دمیدن باد در دهانه قسمت انتهایی لوله پلیاتیلن، لامپ باز شده و امکان تنظیم طول لامپ به اندازه دلخواه فراهم میشود.

یک طراح صنعتی طرح خلاقانهای از حباب لامپ تاشدنی ارائه کرده است که مانند یک بادکنک باد شده و به اندازههای دلخواه در میآید. لامپ تاشدنی BLOW از جنس پلیاتیلن با پوشش آلومینیومی ساخته شده و رشته انعطافپذیر ال.ای.دی درون یک لوله باریک قرار داده میشود که از سوختگی بدنه لامپ جلوگیری میکند.

با دمیدن باد در دهانه قسمت انتهایی لوله پلیاتیلن، لامپ باز شده و امکان تنظیم طول لامپ به اندازه دلخواه فراهم میشود. وزن این لامپ بادشدنی با طول حداکثر 10 متر تنها 600 گرم است؛ با تخلیه باد درون لامپ، جداسازی بخشهای مختلف امکانپذیر میشود.

با کمک آهنرباهای داخلی میتوان این لامپ را به اشکال مختلف طراحی و بر روی استندهای فلزی روی دیوار نصب کرد. طرح مفهومی لامپ بادشدنی BLOW که در هفته طراحی میلان به نمایش گذاشته شده است، هنوز به مرحله تولید تجاری نرسیده است.