تعميركار كولر خود باشيم

شمار نشریه : 189

در فصل تابستان استفاده وبه كارگيري وسايل خنك كننده به خصوص كولرها در پشت بامهاي ساختمانها بسيار ديده مي شود به طوري كه بازار كار سرويس كاران از هواي تابستان گرمتر مي شود. در اين ارتباط رعايت نكاتي در خصوص نصب وراه اندازي كولر آبي بسيار مهم است به طور مثال كولرها بايد در جايي نصب شوند كه استحکام لازم را داشته باشد به كارگيري چنين نكاتي بسيار لازم وضروري مي باشد.

در اين بين ساختمان هايي هم ديده مي شود كه تازه ساز هستند وتازه اقدام به راه اندازي كولر مي كنند و ميزان حجم هوادهی در ساختمان از جمله موارد مهم در نصب اين كولرها به شمار مي رود چراكه در غير اين صورت شاهد ميزان اتلاف بالاي انرژي خواهيم بود. كولرها از نظر ميزان حجم هوادهي در واحدهای حجمی به انواع 2 هزار ، 3 هزار ، 3 هزار و 500 ، 4 هزار ، 4 هزار و 500 ، 5 هزار ، 6 هزار ، 7 هزار و 12 هزار تقسيم ميشوند كه در زير به مواردي همچون محل قرار گيري كولر آبي، انتخاب كولر و... اشاره شده كه آن را ميخوانيم.

خنك تر از يك خنك كننده

نحوه سرمايش كولر آبي بر اين اساس است كه رطوبت و ذرات ريز آبي كه همراه با هوا به داخل فضاهاي مورد استفاده وارد مي شود، با جذب گرماي محيط باعث خنك شدن هواي فضاي داخلي آن مي شوند. بر اين اساس سيستم سرمايش كولر تا زماني قادر به خنك كردن فضاهاي مورد استفاده است كه ميزان دماي بخار اشباع داخل فضا ها بيشتر از حرارت محفظه داخلي كولر باشد. در صورتي كه اين دو دما با هم برابر شوند احساس ميكنيم كه كولر ديگر توان خنك كردن را ندارد. دراين شرايط با انجام كارهاي زير مي توان تا حدي به ميزان خنك كنندگي كولر اضافه كرد.

اول آنكه با باز كردن بخشي از پنجره يا درب امكان خارج شدن بخار اشباع داخل فضاها را به خارج از آن فضا فراهم كنيم. دومين روش اين است كه با كاهش دماي آب موجود در بدنه كولر باعث كاهش حرارت فضاي داخلي كولرو در نتيجه فضا هاي مورد استفاده مان شويم، اين كار را مي توانيم با استفاده ازيك سايبان ويا كاهش دماي آب با افزودن قطعات يخ به آب داخل كولر به انجام رسانيم

چرا پوشال كولر را بايد مرتب عوض كنيم؟

محيط پوشال هاي كولر از لحاظ رشد انواع باكتري ها و قارچ ها بسيار مناسب است. هم مواد غذايي لازم را دارد و هم دما و رطوبت كافي. بعضي از اين باكتري ها مانند سودومونا و لژيونلا كه چنين محيط هايي را دوست دارند، با تكثير و زياد شدن در اين محيط مي توانند به فضاي داخل خانه نفوذ كنند و باعث بيماري هاي تنفسي در افراد خانه، بخصوص كودكان وسالمندان شوند.

در موارد ديگر تجزيه پوشال ها توسط اين عوامل، به ويژه قارچ ها، سبب آزاد شدن مواد و گازهايي مي شود كه علا وه برانتشار بوي بد، براي سلا مت ما نيز ضرر دارد.

مهمترين اشكالات كولر

در اينجا مهم ترين اشكالات كار يك كولر، علت ها و راه هاي رفع آن را بررسي مي كنيم:

فقط دور زياد موتور كار مي كند:

كليد گريز از مركز تنظيم نيست: كليد را تنظيم كنيد.

پلاتين هاي مربوط به دور كم عمل نمي كند: پلاتين ها را عوض كنيد.

-كليد تبديل كولر خراب است: آن كليد را عوض كنيد.

با زدن كليد مخصوص به حالت روشن موتور راه نمي افتد. اما با چرخاندن فولي توسط دست، موتور راه اندازي مي شود:

سيم پيچ راه انداز، سوخته است: سيم پيچ را بازبيني كنيد.

سيم پيچ راه اندازي از كليد گريز از مركز جدا شده است: آنها را به يكديگر ربط بدهيد.

هنگام كار كولر بدنه برق دار مي شود:

موتور فن اتصال بدنه دارد: اتصال را برطرف كنيد.

واتر پمپ اتصال بدنه دارد: اتصال را برطرف كنيد.

اتصال بر اثر پاشيدن آب بر روي موتور بوجود آمده است: مانع از ريختن آب بر روي موتور شويد.

آب كولر سرريز مي شود:

شناور تنظيم نيست: شناور را تنظيم كنيد.

موتور در حالت راه اندازي و دوركم درست عمل مي كند اما به مجرد رفتن به دور زياد، موتور دود مي كند:

اتصال سرسيم هاي دور زياد و راه انداز جابجا به كليد گريز از مركز صورت گرفته است: آنها را تغييردهيد.

هنگام كار كولر قطرات ريز آب وارد محيط مي شود:

شيلنگ پاره شده است و آب به داخل پره هاي توربين پاشيده مي شود، يا آب از طريق پوشال و تسمه به داخل فن ريخته مي شود: شيلنگ را عوض كنيد و مانع از رسيدن آب به تسمه شويد.