هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تدابیر ویژه آبرسانی برای 23 میلیون نفر

مشاور وزیر نیرو از دستور کار ویژه وزارت نیرو برای آبرسانی به جمعیت 23 میلیونی  12 کلانشهر کشور خبر داد و گفت: استان های اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز به لحاظ منابع آبی قرار دارند.

حمیدرضا جانباز با بيان اينكه تنش آبي به اين معني است كه ميزان توليد و مصرف آب در اين شهرها برابر است اظهارداشت: از ميان اين شهرها 12 كلانشهر با مجموع جمعيت 23 ميليون نفر در دستور كار ويژه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پس از رصد مشكلات با تجهيز چاه ها، اجراي خطوط انتقال و جمع آوري چاه هاي غيرمجاز، اجاره چاه هاي بخش خصوصي و كشاورزي و مديريت هوشمند شبكه و اطلاع رساني با همكاري مشتركين توانستيم بخشي از مشکلات آب شهرها را مديريت كنيم.

جانباز تاکید کرد: در حال حاضر شهرهاي تهران، شيراز و يزد در حالت زرد قرار دارند يعني در نقطه برابر تامين و توزيع قرار داريم و در صورتي كه 10 تا 15 درصد صرفهجويي و مديريت مصرف از سوي مشتركين به عمل آيد، ميتوانيم از تابستان سال جاري عبور كنيم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: شهرهاي البرز، مشهد، همدان، قم، قزوين، بندرعباس و اراک در وضعيت سبز قرار دارند و مشكل خاصي براي تامين آب در اين شهرها نخواهيم داشت. با این حال، اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز آبی قرار دارند.