تدابیر ویژه آبرسانی برای 23 میلیون نفر

شمار نشریه : 189

مشاور وزیر نیرو از دستور کار ویژه وزارت نیرو برای آبرسانی به جمعیت 23 میلیونی  12 کلانشهر کشور خبر داد و گفت: استان های اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز به لحاظ منابع آبی قرار دارند.

حمیدرضا جانباز با بيان اينكه تنش آبي به اين معني است كه ميزان توليد و مصرف آب در اين شهرها برابر است اظهارداشت: از ميان اين شهرها 12 كلانشهر با مجموع جمعيت 23 ميليون نفر در دستور كار ويژه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پس از رصد مشكلات با تجهيز چاه ها، اجراي خطوط انتقال و جمع آوري چاه هاي غيرمجاز، اجاره چاه هاي بخش خصوصي و كشاورزي و مديريت هوشمند شبكه و اطلاع رساني با همكاري مشتركين توانستيم بخشي از مشکلات آب شهرها را مديريت كنيم.

جانباز تاکید کرد: در حال حاضر شهرهاي تهران، شيراز و يزد در حالت زرد قرار دارند يعني در نقطه برابر تامين و توزيع قرار داريم و در صورتي كه 10 تا 15 درصد صرفهجويي و مديريت مصرف از سوي مشتركين به عمل آيد، ميتوانيم از تابستان سال جاري عبور كنيم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: شهرهاي البرز، مشهد، همدان، قم، قزوين، بندرعباس و اراک در وضعيت سبز قرار دارند و مشكل خاصي براي تامين آب در اين شهرها نخواهيم داشت. با این حال، اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز آبی قرار دارند.