هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راه‌اندازی نمایندگی آب و برق در عراق

وزیر نیرو با ارائه پیشنهادی خواستار ایجاد دفتر نمایندگی صنایع آب و برق در عراق شد و اعلام کرد: هم اکنون 27 پروژه برقی به ارزش تقریبی یک میلیارد و 245 میلیون دلار توسط ایران در عراق در حال اجرا است.

حمید چیتچیان در تشریح راهکارهای توسعه همکاری های آب و برقی جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق، گفت: نقطه آغاز توسعه بعضی از کشورهای توسعهیافته کنونی، استفاده از بازارهای دیگر کشورها در شرایط جنگی و یا نیمهجنگی بوده و اینها تجارب مهمی در جهان است که ما با هوشمندی میتوانیم از بازارهای منطقه استفاده کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به سابقه طولانی همکاریهای ایران و عراق و مشترکات تاریخی و فرهنگی دو کشور افزود: صنعت آب و برق سهم نسبتا خوبی در بازار عراق دارد و تاکنون 10 پروژه بهوسیله شرکتهای ایرانی اجرا شده و 27 پروژه دیگر به ارزش یک میلیارد و 245 میلیون دلار در حال اجرا است.

چیتچیان با پیشنهاد ایجاد دفتر نمایندگی صنایع آب و برق در کشور عراق، تاکید کرد: این دفتر میتواند توسط وزارت نیرو یا فعالان اقتصادی بخش خصوصی و یا بهصورت مشترک ایجاد شود.

وی با بیان اینکه حل مشکلات مالی و بانکی میتواند به تسهیل صادرات کمک کند، خاطرنشان کرد: درنظر گرفتن مشوقهای صادراتی، جلوگیری از رقابت مخرب شرکتهای ایرانی، بازدید مقامهای عراقی از ایران و مشاهده توانمندیهای کشور میتواند بر حضور هرچه پررنگتر ایران در بازار عراق تاثیرگذار باشد.