دکوراسیون هایی که قدیمی نمی شوند

شمار نشریه : 189

چیزهای مختلفی برای دکور خانه مد میشوند و بعد از مدتی از مد میافتند و دوباره پس از چند سال مد میشوند. نمیتوان بهراحتی گفت چه طرحها و رنگهایی را میتوان برای سالهای طولانی در خانه خود حفظ کرد. بهطور مثال، در دهه 50 میلادی وسایلی به سبک ویکتوریا بسیار مد بود و همه مردم به دنبال تهیه اینگونه طرحها بودند. در دهههای 70 و 80 میلادی اصولاً کسی دوست نداشت از این طرحهای قدیمی و کسلکننده استفاده کند. اما امروزه دوباره این وسایل باب شدهاند و قیمتهای بسیار بالایی نیز دارند. وسایل دکوراسیونی که در زیر اشارهشده هیچ زمانی از مد نمیافتند:

مبل کوسنی

مبلهای کوسنی ایدههای جالبی هستند. از آنها میتوان هم برای نشستن و هم برای قرار دادن پا هنگام نشستن روی مبل، استفاده کرد. این کوسن ها طرحها و رنگهای متنوعی دارند که میتوان با هر طرحی در خانه همچون سنتی، مدرن، گلچین و ... تطبیق داد. این کوسن نه فضای زیادی اشغال نمیکنند و حجیم هم نیستند.

کاغذدیواری با طرح جنگل

کاغذدیواری با طرح جنگل و درختان، نمای زیبایی به فضا میبخشند و هرگز هم قدیمی نمیشود. در هر خانهای نیز میتوان از آن استفاده کرد.این طرح، متقارن، ساده و کلاسیک است. حتی میتوان از آن برای دکور حمام و دستشویی نیز استفاده کرد.

کاغذدیواری با طرح قدیمی

کاغذدیواری ایده بسیاری خوبی برای تغییر دکوراسیون خانه است. کاغذدیواریهایی با طرحهای درشت که از طرحهای قدیمی الهام گرفتهاند، هیچگاه رنگ و بوی کهنگی به خود نمیگیرند. حتی احتمال دارد تا چند سال آینده دوباره مد و همهپسند شوند.

در سال 1990 میلادی هیچ دیواری این کاغذدیواری را نداشت. اما اکنون بیشتر آنها دارند؟ در سال 2025 میلادی هم آیا این طرح وجود خواهد داشت.

آینهای با طرح خورشیدی

آینه خورشیدی از قدیم وجود داشته و هنوز هم میتوان بهعنوان دکوری زیبا از آن استفاده کرد. بسیاری از مردم دوست دارند از آینههای طرح دار در خانه خود استفاده کنند. این آینهها در طرحها و شکلهای مختلف وجود دارند. طرح خورشیدی میتواند کلاسیک یا مدرن باشد.

طرحهای قدیمی

وسایلی که به سبک نیمه قرن بیستم طراحیشدهاند، نمای زیبایی به خانه میبخشند. بهطور مثال، میتوان به صندلیهایی به شکل گل لاله اشاره کرد که از 50 سال پیش تاکنون همچنان مد هستند. 

طرح هایی که به سبک قدیمی اما مدرن ساختهشدهاند، به چشم هر بینندهای زیبا هستند. این طرحها در زمان گم شدهاند و سادگی و جذابیت ذاتی دارند.  برخی از طرحها و ایدهها هرگز بوی کهنگی به خود نمیگیرند. با کمک آنها میتوان خانه خود را برای چند سال آینده تزئین کرد.

کره زمین قدیمی

اگر در انبار خانه خود کرههای زمین قدیمی دارید، آنها را بیرون بیاورید و در چیدمان خانه استفاده کنید.

کرههای زمین قدیمی نوعی جاذبه ذاتی دارند. این وسایل، گرد، روشن و رنگی هستند و تا حدی رمزآلود به نظر میرسند.

تاکسیدرمی های مصنوعی

تاکسیدرمیهای غیرواقعی را نیز میتوان جزو دکورهای انتخابی به شمار آورد که با گذشت زمان قدیمی دیده نمیشوند. این محصولات اصولاً جالب، چشمگیر و طعنهآمیز هستند. البته باید توجه داشته باشید تاکسیدرمیهای مصنوعی که از گچ، چوب، سرامیک یا مقوا تهیه میشوند، عمر مفید محدودی دارند.

استفاده از برچسبهای دیواری

استفاده از برچسبهای بزرگ دیواری برای آنهایی است که دوست ندارند از کاغذدیواری استفاده کنند. این برچسبها بسیار ارزانتر از رنگ و کاغذدیواری هم برای طرف تمام میشود. اما آیا این برچسبها آیندهای هم دارند.

تصور میشود این برچسبها برای اتاقهایی همچون اتاق کودک که پس از مدتی تغییر دکوراسیون داده میشوند مفید است، اما واقعیت این است که این برچسبها در اتاقهای بزرگسالان، پذیرایی و نشیمن بیشتر خود را نشان میدهند.