اولین خانه شناور دنیا

شمار نشریه : 158

طراحی اولین خانه شناور در دنیا توسط Donald Starkey انجام شده است. ساخت این خانه شناور به نوعی مفهوم و برداشت ما را از واژه “خانه” تغییر می دهد. این پروژه به نام Ome نامگذاری شده است. ایده Ome در راستای پروژه مجمع الجزایر که جزیره هایی به شکل کشورهای دنیا هستند و در دبی در حال ساخت است، به وجود آمده است. برای اینکه بعد از آماده شدن جزیره ها، صاحبان آنها با مشکل ساخت و ساز در جزیره مواجه نشوند، می توانند این خانه های شناور را به هر تعدادی که دوست داشته باشند سفارش داده و آنها را به جزیره خود متصل نمایند. این خانه های شناور در کنار ساحل و با کمک تجهیزاتی که در ساخت کشتی استفاده می شود، ساخته خواهند شد. طراحی Ome به صورت دوایری به قطر ۳۲ متر بوده و دارای ۵ اتاق خواب است که حول یک استخر مرکزی که با آب دریا پر شده، قرار می گیرند.

پیش بینی می شود ؛ فروش این خانه های شناور از سال ۲۰۱۳ آغاز شود. این خانه ها انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدید پذیر مانند آب، باد و نور خورشید گرفته و در آنها سیستم مدیریت ضایعات نوینی طرح ریزی خواهد شد. باید دید چه کسی اولین سفارش خرید این خانه شناور جالب و عجیب را می دهد.