نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همپوشانی خانه

دو نیمه L شکل این خانه در سنگاپور توسط معماران چینی Neri و Hu ، در اطراف حیاط باغی و دو استخر آب قرار می گیرند ؛ تداوم بین فضای داخلی و خارجی ، یکی از ویژگی های معمول زندگی گرمسیری به معنای واقعی کلمه در اینجا شکل گرفته است . پروژه با نام The Overlapping Land/House شامل سه طبقه است که یکی از آنها در زیر زمین واقع شده و ظرفیت ارائه امکانات به چهار خانواده از سه نسل را دارد . اتاق خواب ها در طبقه اول پشت نمای کرکره ای قابل تنظیم موجود قرار دارند در حالی که صفحه های سفیدی از چوب بلوط ، اتاق ها را از راهروهای اطراف جدا می کند . درهای کشویی شیشه ای فضای غذاخوری و نشیمن در طبقه همکف را از حیاط مرکزی جدا کرده در حالی که نشیمن ، اتاق خواب و حمام های بیشتری ، فضای بزرگ زیرزمین را اشغال کرده اند . لایه بندی و همپوشانی مادیت در این خانه ، یک استراتژی کلیدی در تقویت مفهوم تداوم است .