هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نقطه تلاقی جنگل،کوهستان و دریاچه

خلخال برای بیشتر طبیعت دوستان و گردشگران ایرانی نامی آشنا است. اما شاید کمتر کسی نام منطقه گردشگری فینارود خلخال که یکی از زیباترین مناطق گردشگری بکر در شهر خلخال است را شنیده باشد. این منطقه که در نزدیکی روستای خوجین واقعشده است در روزهای گرم تابستان مکانی خوش آبوهوا برای گذراندن اوقات فراغت است.

منطقه زیبای فینارود خلخال به دلیل وجود چندین سد که دریاچههای کوچک و زیبایی را ساختهاند و آب هوای خنکش در تابستان پذیرای بسیاری از گردشگران است. در این منطقه گردشگری شما جنگلهای سرسبز و بکری را میبینید که دوست دارید ساعتها در آن پیادهروی کنید.

این منطقه با آبوهوای مطبوع و خنک و چشماندازهای جنگلی و مرتعی زیبا در فصل گرما و تابستان آنچنان هوای دلپذیری دارد که همه را بهسوی خود میکشد.

فینارود را میتوان محل تلاقی جنگل و کوهستان و مرتع در یک نقطه دانست که چشمانداز بیبدیلی میسازد و به علت قرار گرفتن دریاچه سد فینارود در همین منطقه امکان شنا کردن و ماهیگیری در آن، یکی از جاذبههای  بینظیر گردشگری منطقه است.

زمینهای کشاورزی این یک چشمانداز زیبا را خلق میکند. روستاییان خوشبرخورد و مهماننواز نیز میتوانند برای گردشگران میزبانان خوبی باشند. درختان بادام و سایر گونههای جنگلی در ارتفاعات این منطقه گردشگری ، جلوه خاصی به آن بخشیده  و وجود گیاهان دارویی غنی در این منطقه سوغات خوبی برای هر گردشگر است.

بکر بودن این منطقه موجب شده که بسیاری از گردشگران برای گذراندن ساعاتی دلپذیر در دل طبیعت و در دامان کوهستان و جنگل زیبا و هوای خنک به اینجا سفر کنند. در این روزهای گرم تابستانی ما به شما پیشنهاد میکنیم برای چند روز هم که شده به این منطقه بروید. در دریاچه شنا کرده، در جنگلهایش پیادهروی کنید و از هوای پاک و سالم کوهستانیاش لذت ببرید.