هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نمای کامپوزیتی

 

گروه معماری و دکوراسیون: علیرغم همه مخالفتهایی که با نمای آلومینیوم کامپوزیتی میشود و اظهار نظر مخالفان این نما، تولیدکنندگان زیادی به تولید این محصول میپردازند و هنوز هم طرفداران خود را دارد.

این نوع نما براي پوشش نماي بيروني و يا دکوراسيون داخلي ساختمانها بهصورت ديواره، پارتيشن و سقف کاذب کاربرد بسيار فراواني دارد؛ اين ورقها متشکل از دولایه ورق آلومينيومي در پوستههای بيروني و يک لايه از مواد پلیاتیلن و يا مواد نسوز کاني در وسط مي باشد. ورق هاي کامپوزيت با توجه به ضخامت، نوع آلياژ آلومينيومي لايه ها، نوع رنگ به کار رفته در پوسته بيروني و نوع مواد بهکاررفته در لايه مياني، تنوع وسيعي را به ورقهای مذکور میدهد که هرکدام از انواع آن کيفيت و کاربرد معيني را دارا میباشد.  مقاومت نسبت به تغییرات آب و هوایی محیطی(رطوبت، حرارت و اشعه خورشید) یکی از برجستهترین خصوصیات ورقهای آلومينيوم کامپوزیت در برابر شرایط محیطی است.

 در ادامه سلسله مطالب "کالای برتر" در این شماره از نشریه، به بررسی بازار نماهای کامپوزیتی پرداختهایم، با این توضیح که مطالب ارائهشده نظرات تولیدکنندگان، فروشندگان و واردکنندگان و مصرفکنندگان است؛ پیام ساختمان از نظرات دیگر تولیدکنندگان، منتقدان و کارشناسان استقبال میکند.

سبکی بزرگترین مزیت نمای کامپوزیت

مهندس رحیمی راد  مدیر عامل شرکت آلوتایل که واردکننده  و تولیدکننده آلومینیوم کامپوزیت است، درباره استفاده از نماهای کامپوریتی میگوید: هر متریالی به فراخور پروژهای که نصب میشود مزایا و معایبی دارد، بزرگترین مزیت  نمای کامپوزینی سبک بودن آن است که باعث میشود ساختمان در برابر زلزله مقاوم شود .

نکته دیگر اینکه عیب بازتابش نور وگرم شدن سطح شهر برای برخی رنگهای کامپوزیتی مطرح است و برای بقیه رنگها این مورد وجود ندارد.

استانداردهای اجرایی را کنترل کنیم

رحیمی راد در رابطه با کاربرد نمای کامپوزیتی در ساختمانهای تجاری و اداری میگوید: نمای کامپوزیتی بهتر است در ساختمانهای بلند اجرا شود، اما برای ساختمانهای کوتاه همان نمای آجری بهتر است.

وی درباره استاندارد بودن کامپوزیت و بحثی که مطرح است، در توفان تهران نماهای کامپوزیتی  جداشده و باعث به خطر افتادن جان شهروندان شد میگوید: جان هیچ شهروندی در توفان تهران به دلیل نمای کامپوزیتی به خطر نیفتاد. استاندارد بودن محصول کامپوزیت یک بحث است، و اجرای استاندارد آن نیز بحثی دیگر است. اگر کامپوزیت استاندارد اجرا شود،  با هیچ توفانی آسیب نمیبیند. باید استانداردهای اجرایی را کنترل کنیم و نظارت را قویتر کنیم .

 نمای کامپوزیتی جایگزین ندارد

پانل آلوتايل، زماني كه در معرض گرماي نور خورشید يا در معرض سرماي در حد انجماد مناطق قطبي واقع شود هرگز كيفيت رنگي خود را از دست نمیدهد .

رحیمی راد در این رابطه میگوید: برای پروژههای بلند تجاری در حال حاضر با توجه به سبک بودن، سرعت نصب و شکلپذیری این نما، هنوز جایگزین ندارد.

پايداري در برابر ضربه

 محبی، واردکننده کامپوزیت، از جمله مزایای نمای کامپوزیت را پايداري در برابر ضربه و سختي پانل می داند و میگوید: لايه پوششي در برابر خم شدن نمیشکند و در شرايط وزش باد و يا توفان شن تخريب نمیشود .

سبكي و پردازش ساده

به گفته خانم شاهی، مدیر بازرگانی شرکت سازه بنای سبز، نمای كامپوزيت به علت سبكي خود كه میتواند منجر به كاهش فاجعه در زمینلرزهها شود، بهآسانی قابلپردازش است. سلسله مراتبي همچون بريدن ، تسطيح كردن، نورد کردن و چند نوع شکلدهی با زاويه قائمه و ابزار ساده نجاري، قابل انجام میباشد تا كار نصب پانل سريع و راحت شده، در نتيجه از ميزان هزینهها بكاهد. همچنين قابليت انعطافپذیری پانل آلوتايل در ابداع طرحهای بديع، كمك زيادي به طراحان كرده است .

خواص آکوستيک

شاهی درباره خواص آکوستیک نمای کامپوزیت میگوید: فضاي خالي پشت ورقهای کامپوزيت باعث ايجاد خاصيت آکوستيک میشود. بهعنوان مثال وقتي از يک ورق کامپوزيت در يک ساختمان با ديوارهاي ساختهشده از بتن سبک استفاده میشود، خاصيت عايق بودن صوت آن دو برابر میشود.

امکان آببندی نما

به گفته رحیمی راد، از ویژگیهای نماي کامپوزيت، امکان آببندی آن است، بهگونهای که امکان نفوذ آب به زير نما وجود نداشته باشد و آب ناشي از باران و برف، پس از هدايت به شيارهاي تعبیهشده از محل معيني خارج میشوند. همچنين اين ورقها در برابر خوردگي ناشي از آبوهوا و بارانهای اسيدي کاملاً مقاوم است و عوامل جوي هیچگونه تأثيري به زيبائي و کيفيت نما نخواهد داشت.

بینیاز از شستشو

از ديگر ویژگیهای اين ورقها تميز ماندن آن است. شاهی در این رابطه میگوید: دليل اين امر نوع رنگ مصرفي در آن است که بر اثر جريان هوا الکتريسيته ساکن در ورق ايجاد نمیشود که گردوغبار معلق در هوا جذب نشده، سطح آن تميز مانده و هرگونه گردوغبار احتمالي نيز با اولين باران از روي سطح کامپوزیت کاملاً شسته میشود.

قابلیت تعویض پنل ها

رحیمی یکی دیگر از خصوصیات نماهای کامپوزیتی را قابلیت تعویض آن ذکر میکند و میگوید: در صورت بروز هرگونه مشکل در يکي از پانلها به دلايل مختلف، اين قابليت وجود دارد که بتوان بدون خرابي کل نما، پانل آسیبدیده را عوض کرده و يک پانل نو جايگزين آن کرد.

این نماها ضد حريق هستند

رفیعی واردکننده کامپوزیت درباره  خصوصیت ضد آتش این نماها میگوید: لایه مرکزی پانل از مواد پلیاتیلن غیر سمی دارای خصوصیات پایداری در برابر آتش ساخته شده است. دولایه سطحی از جنس آلومینیوم میباشند که به سختی می سوزند و در برابر آتش ایمن میباشند.

کیفیت نمای کامپوزیت چینی

در بازار، نماهای کامپوزیتی واردشده  از کشور چین و ترکیه وجود دارند که کیفیت نماهای ترکیه از چین بهتر است.

رحیمی  میافزاید: چین محصولات درجهیک و دو دارد که معمولا به آمریکا و اروپا صادر میشوند، اما اجناس باکیفیت پایینتر توسط تجار هموطن به ایران وارد میشود.

وی اضافه میکند: ورقهای کامپوزیتی باکیفیت چینی هم وجود دارد. قیمت آنهم از نماهای ایرانی بیشتر است چون هیچیک از تولیدکنندگان ایرانی حتی به رده کیفیت متوسط کالاهای خارجی از جمله چین نرسیدهاند.

قیمت نمای کامپوزیتی

رحیمی درباره قیمت این نوع نما میگوید: قیمت آن بهطور متوسط از 120 هزار تومان تا 180 هزار تومان است. و بستگی به اجرای آن دارد.

معیار انتخاب نمای مرغوب

هاشمی که واردکننده نمای کامپوزیتی است، در رابطه با چگونگی انتخاب نمای مرغوب میگوید: باید سراغ شرکتهای برتر و برندهای خوب رفت که کارنامه کاری خوبی دارند.کارهای اجراشده شرکتها نشاندهنده کیفیت کار آنهاست.