هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دکوراسیون آپارتمان کوچک

برای تزئین خانههای کوچک چند ایده کاربردی برایتان نوشتهایم که شاید مفید باشند. خانههای بزرگ که تکلیفشان معلوم است. خیلی هم سلیقه نداشته باشید، میتوانید با وسایل شیک جلوهای زیبا به آنها ببخشید، اما در خانههای کوچک که بیشتر نسل جوان این روزها مالک آن هستند، باید راحت بودن و زیبایی را با هم ترکیب کنید که چندان آسان به نظر نمیرسد، اما ترفندهای زیر تا اندازهای کمککننده هستند.

بالا، بالا، بالاتر

برای اینکه فضاهای کوچک را بزرگتر نشان دهید، باید به بالاها فکر کنید. منظور چیست؟ اینکه تا حد امکان از فضای عمودی خانه بهره گیرید و به سقف نزدیک شوید. میله پردهها را در بالاترین حد ممکن نصب کنید. این کار باعث میشود تا پرده از بالا تا پایین زمین ادامه داشته باشد و سقف اتاق بلندتر دیده شود. لوستر را نیز درست در بالای فضای نشیمن نصب کنید تا جلبتوجه کند.

نمایش پایهها

یکی دیگر از ترفندهای کاربردی برای بزرگتر نشان دادن اتاقهای کوچک، باز نگهداشتن فضاست. برای این منظور، از مبلمان یا میز و صندلی هایی استفاده کنید که پایههای باریکی دارند و میزهایی که با پایههای خود از زمین بالاتر هستند. میزهای امروزی اصولاً مکعبهای حجیمی هستند که فضای زیادی از اتاق را اشغال میکنند. شما اگر خانه کوچک دارید، از میزی استفاده کنید که پایه دارد.

برداشتن درها

اگر فضای حمام و دستشویی یکی است، برای تفکیک آنها از در استفاده نکنید. هیچ حایلی بین این دو سرویس قرار ندهید. اگر خیلی مقید هستید که بهطور مثال، آب دوش حمام در فضای دستشویی پاشیده نشود،  از دیوار شیشهای استفاده کنید. یا پرده مخصوص حمام نصب کنید و در مواقع غیرلازم، آن را کنار بکشید تا فضا خیلی کوچک دیده نشود.

تغییرپذیر بودن

بارها اشاره کردهایم که در خانههای کوچک بهترین کار استفاده از وسایل تغییرپذیر است. وسایلی که چند هویت جداگانه داشته باشند. بهطور مثال، از میزی برای جلوی مبل استفاده کنید که پایههای تاشو داشته باشد و بتوان آن را بلند و بهعنوان میزناهارخوری استفاده کرد. یا مبلمان تاشو که میتوان از آنها بهعنوان تخت مهمان کمک گرفت.

استفاده از  همه فضاها

برای اینکه همه وسایل خود را درجایی مرتب و منظم قرار دهید و هر چیزی جای مخصوص خود را داشته باشد، از تاقچه های دیواری یا کابینتهای تزئینی داخل اتاق کمک بگیرید.