نکته‌هایی برای آشپزخانه زیبا

شمار نشریه : 189

 

"آشپزخانه قلب خانه است"، این جمله نشانگر آن است كه یكی از مهمترین قسمتهای خانه محسوب میشود و باید توجه زیادی به دكوراسیون و چیدمان آن داشت تا فضایی زیبا و كاربردی به وجود آید. در اینجا به بیان چند  نكته مهم میپردازیم كه شما را برای رسیدن به چنین آشپزخانه ای كمك میکند.

1 - عناصر اضافی و غیر ضروری را از فضای آشپزخانه حذف كنید، زیرا در آشپزخانه بهاندازه كافی وسایل ضروری و مهم وجود دارد كه دیگر جایی برای وسایل غیر ضروری نباشد. وسایل ضروری و لازم را نیز درست نزدیك منطقهای قرار دهید كه مورد استفاده قرار میگیرند.

2 - راه عبور و مرور در آشپزخانه باید بهاندازه كافی پهنا داشته باشد. گذرگاههای موجود در آشپزخانه باید حداقل 90 سانتیمتر عرض داشته باشند، و این عرض در منطقه پخت و پز باید حداقل به حدود یك متر و نیم برسد تا كار در آشپزخانه راحت انجام شود.

3 - آشپزخانه را به دو قسمت عمومی برای استفاده و رفتوآمد تمام اعضای خانواده و قسمتی كاربردی كه تنها  برای پختوپز کاربرد میشود، بخش كنید و آتشدان تورک را در بخش دوم و یخچال را همچون باارزشترین وسیله در قسمت اول قرار دهید.

4 - هنگام طراحی و تعیین جای کابینتها، نصب كابینت را در قسمتهای كنج و گوشه آشپزخانه فراموش كنید. زیرا بر خلاف تصور شما، نهتنها هیچ كمكی به افزایش گنجایش فضاهای ذخیرهسازی در آشپزخانه نمی كند، بلكه ممكن است هنگام باز شدن کابینتهای كنار هم بهطور همزمان دچار مشكل شوید.

5 - برای قرارگیری مایكروفر در دكوراسیون آشپزخانه، ارتفاعی مناسب در نظر بگیرید، اگر در خانه كودكی وجود ندارد، ارتفاع 90 سانتی متر از سطح زمین برای قرارگیری مایكروفر كافی است اما اگر فرزند كوچكی دارید، برای ایمنی بیشتر جای قرارگیری مایكروفر را در ارتفاع بالاتری تعبیه كنید.

6 - برای انجام كارهای روزمره در آشپزخانه، از جمله تهیه غذا و سرو آن و... سطوحی بهاندازه و وسعتی كافی در نظر بگیرید.

7 - زمانی كه نحوه قرارگیری کابینتها و كانتر را در آشپزخانه تعیین میکنید، در نظر داشته باشید كه در طرفین اجاق گاز، سینك ظرفشوئی و یخچال باید حدود 60 سانتی متر از اجاق گاز فاصله داشته باشد.

8 - برای كانترهای آشپزخانه خود، از دو سطح ارتفاع مختلف استفاده كنید، یك ارتفاع مناسب با قد شما و ارتفاع دیگر مناسب با قد فرزندتان كه دوست دارد در تهیه غذا به شما كمك كند.

9 - در صورت امكان از وسایل ضروری و پر استفاده  بهصورت دوتایی استفاده كنید. برای مثال باوجود یك یخچال بزرگ و اصلی از یك یخچال كوچك نیز در قسمت زیر مایكروفر بهره مند شوید.

10 - بر دیوار طرفین اجاق گاز، تعدادی طبقه نصب كنید تا بتوانید قوطیهای ادویه را روی آن به ترتیب و در دسترس بچینید؛ همچنین برای آویختن دستمالهای دمدستی تعدادی حلقه آویز به شكل s  را نیز بر دیوار نصب كنید.

11 - هنگام خرید چاقو برای آشپزخانه خود تیز باشید! چاقو از جمله مهمترین و پركاربردترین ابزارها در آشپزخانه است، پس باید مرغوبترین و تیزترین نوع آن را برای كار در آشپزخانه بخرید و دور از دسترس كودكان قرار دهید.

12 - زبالههای به وجود آمده در آشپزخانه را به تفكیك در كیسه زبالههای مجزا قرار دهید و حداقل به زباله خشك و تر تقسیم كنید تا بازیافت آنها ساده باشد.

13 - به فكر كودكان نیز باشید، كودكان دوست دارند غذا و تنقلاتی را بخورند كه خودشان میتوانند به ظرف آنها دسترسی داشته باشند.

14 - هنگام سیمکشی برق در دكوراسیون آشپزخانه به تعداد كافی پریز برق در قسمتهای مختلف دیوار آشپزخانه نصب كنید تا زمان استفاده از وسایل برقی با مشكل نبود پریز مواجه نشوید.

15 - انتخاب هوشمندانه متریال ها در دكوراسیون و كاربرد اصولی از آنها میتواند به میزان زیادی در نظافت آشپزخانه به شما كمك كند و آن را برای شما آسان سازد. برای مثال استفاده از سطوح مات می تواند به میزان كمتری لكه و اثرانگشت را نسبت به سطوح براق نشان دهد پس، از ابتدای دكوراسیون آیندهنگرانه تصمیم بگیرید.