هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پترا ارمغانی برای الهه خورشید

سالها تحقیق محققان دانشگاهی در آمریکا نشان میدهد، شهر تاریخی «پترا» بهعنوان ارمغانی برای "الهه خورشید" در دل صخرهها ساختهشده است.

این شهر باستانی که یکی از عجایب هفتگانه جهان مدرن به شمار میرود، حدود 3 میلیون مترمربع مساحت داشته و در جنوب اردن واقعشده است. پژوهش پژوهشگران دانشگاه کارولینای شرقی آمریکا بر روی آثار باستانی پترا حاکی است، این شهر باستانی که سالها وجود آن یک افسانه پنداشته میشد، برای سپاسگزاری از الهه خورشید در هزاران سال پیش ساخته شده است.

براساس این گزارش، حدود 85 درصد بناهای 2300 ساله پترا، از جمله معبد اصلی این شهر که یکی از نمادهای اردن نیز محسوب میشود، به سمت طلوع خورشید ساخته شده است.

همچنین بررسیها نشان میدهد، این شهر تاریخی که یکی از مشهورترین بناهای جهان محسوب میشود و به دلیل استفاده از نوع خاصی از معماری تلفیقی سنتی شرقی و یونانی، در سال 1985 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، در یک بازه زمانی کوتاه و در کمتر از یک قرن ساختهشده و پسازآن چند دوره اوج و چند دوره فراموشی را پشت سر گذاشته است.

"پترا" که در سال 1812 میلادی توسط یک باستانشناس سوییسی کشف شد، در سالهای دور بخشی از شهر باستانی «ناباتایان» محسوب میشده است. این شهر باستانی درگذشته، درتقاطع راههای اصلی کاروانهایی که از دریای سرخ عبور میکردهاند، قرار داشته است. معبد باستانی پترا نیز یک اثر تاریخی نیمهکاره است که در صخرهای بزرگ ساختهشده و داخل آن مملو از دالانها و دهلیزهای اسرارآمیز است.

قرار است نتایج کامل تحقیقات محققان دانشگاه کارولینا شرقی که حاصل سالها تحقیق و پژوهش است در ماه اوت در ژورنال تخصصی باستانشناسی این دانشگاه منتشر شود.