هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مجموعه آپارتماني ارگانيك

مجتمعِ بزرگ «ارگانیسم مسکونی»، در هشت هکتار زمین، در قلب منطقه سبز ساوترجز سنگاپور، قد کشید. برخلافِ روال رایجِ بلندمرتبههای عمودی منزوی از متن، این مجموعه بصورت نواری و افقی، معماری گسترده و بی انتهایی ارائه میکند که توسط مردم احاطه شدهاست. مجموعهای از بناهای خصوصی و عمومی، که میتواند هم در طول و عرض و هم در ارتفاع گسترش یابد.

این ترکیب متوازن و یگانه از ساختمانها، از 31 بلوک تشکیل شده، که هریک از آنها 70 متر طول و 6 طبقه دارد. در اینجا 8 حیاط مرکزی 6 گوش وجود دارد و 4 محوطه در سطوح مختلف. به خاطر ارتفاع نه چندان زیاد مجموعه- 24 طبقه در کل- مساحت عمومی زیربنای این مجموعه، 170 هزار مترمربع است. بلوکها باهم ترکیب می شوند، همسایگیهای مختلف میسازند، و در نتیجه، اشکال و هندسههای مختلفی در ترازهای مختلف به وجود میآید. در سایه این ترکیب، 1040 آپارتمانِ این مجموعه، ضمن دسترسی یا اشراف کامل به فضاهای باز و عمومی اطراف، ویژگیهای خانههای امن و غیر مشرف و کاملا خصوصی را هم پیدا میکنند. آپارتمانها تنوعی از 2، 3 و 4 اتاقه، پنتهاوس، دوبلکس،  حیاطدار (در طبقات) دارند و در کنارشان فضاهای عمومی مثل4 باب استخر، سالن تئاتر، پاویونهای تفریحی، استراحتگاه، فضاهای بازی و مهدهای کودک و غیره تعبیه شدهاست.

برای تامین حداکثر آسایش و آرامش محیطی، طراحی منظر انجام شده، و در طراحی و اجرای سازه هم دقت زیادی خرج دادهشدهاست. ویژگیهای محیطی، بویژه عوامل اقلیمی مثل وزش و تابش مورد توجه جدی بودهاست. از جمله طراحی کریدورهای بادگیر که حرکت باد در داخل بنا را تسهیل کنند. نماها با بالکونها و بیرونزدگیهایی ساختهشدهاند که گیاهانی در آنها وجود دارد. ترازهای منفی مجموعه که عملکرد پارکینگ دارند، تهویه و نور طبیعی دارند و بسته و تاریک نیستند.

معماری تقریبا نامتعارف مجموعه، در مقابل، وسیلهای برای راحتی و آسایش شدهاست. شرکت مشاور مجموعه، اینترلِیس، بلافاصله پس از ساخت آن، موفق به دریافت جایزه «بهترین مجموعه مسکونی شهری» از شورای بناهای شهری و بلندمرتبه شد. ضمنا، در دو حوزه معماری سبز و طراحی عمومی سنگاپور هم جایزهای به این معماری دادهشد.

بلوکها که رویهم با زاویه و به صورت تعلیقی قرار گرفتهاند، از یکسو امکان نورگیری تمام واحدها در تمام طبقات را فراهم میکند، از سوی دیگر دید بسیار زیبایی به مرکز تجاری سنگاپور از یک طرف و دریای «جزایر سانتوز» از طرف دیگر دارد. هر گوشهای از این ساختمان میتواند کادری از یک فیلم بیادماندنی را بسازد. ضمن اینکه، مجموعه بناها و منظر آن یادآور قلههای معمار=ی مدرن، مثل ساختمان متابولیسم، یا آثار سالیوان و رایت میتواند باشد.