مسکن روستایی جان می گیرد

شمار نشریه : 189

گروه ساختوساز: درحالیکه بر اساس قانون باید هرساله بیش از 200 هزار واحد مسکن روستایی نوسازی شود اما بدهی بنیاد مسکن به بانکها و عدم تمایل بانکها به پرداخت وامهای کمبهره، مشکلاتی را برای روستاییان به وجود آورده است و حتی در برخی شعب باوجود پرداخت وام، قسطبندی بازپرداخت تسهیلات را شروع نمیکنند و به ازای آن جریمه برای متقاضی ثبت میشود.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای نوسازی بافت روستاها طرحی را از سال 84 اجرایی کرده است که بر این اساس، روستاییان میتوانند تا سقف 12.5 میلیون تومان، تسهیلاتی با سود کم از بانکها برای نوسازی خانههای خود استفاده کنند. بر این اساس، در ابتدا قرار بود که با طبق قانون، سقف تسهیلات سالانه متناسب با تورم، 15 درصد افزايش پیدا کند اما با گذشت سه سال از آخرین مرحلهای که این تسهیلات افزایش پیدا کرد، همان 12 و نيم ميليون تومان سال 90 به متقاضیان مسکن روستایی پرداخت میشود که در این خصوص بنیاد مسکن پيشنهاد افزایش این رقم به 16 ميليون تومان را داده است. این درحالیکه است که با افزایش تورم هرساله در بخش مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه حمل مواد و مصالح ساختمانی به روستا ،رقم تسهیلات باید افزایش پیدا کند اما در سه سال گذشته، افزایشی در سقف تسهیلات ایجاد نشد که همین موضوع، تمایل روستاییان را به نوسازی و ساخت واحدها کاهش میدهد.

مطابق آمارهای ارائهشده در سال اول پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، دولت با پرداخت 5 میلیون تومان وام بانکی به هر واحد مسکونی موافقت کرد که مطابق با این طرح باید سالانه 200 هزار مسکن روستایی احداث و بازسازی شود. همچنین دولت در سال 85 هم با پرداخت وام 5 میلیون و 700 هزارتومانی برای این تعداد واحد مسکونی موافقت کرد. در سال 86 هم با دستور رئیسجمهور تعداد واحدهایی که باید در یک سال نوسازی میشدند به 300 هزار واحد مسکونی افزایش یافت اما روند کند تسهیلات دهی بانکها موجب شد که نوسازی واحدها نسبت به عملکرد هرساله با تأخیر همراه شود.

بر این اساس در دو سال گذشته بانکها برای پرداخت این تسهیلات به متقاضیان مسکن روستایی تمایلی از خود نشان ندادند به همین جهت تعدادی از پروندههایی که از سوی بنیاد مسکن به بانکها ارسال شد به نتیجه نرسید و برخی از بانکها متقاضیان را با مشکلاتی روبهرو کردند.

جریمه متقاضی بابت تعلل شعب بانکها در قسطبندی

یکی از متقاضیان دراینباره گفت: از یک سال پیش بانک تسهیلات مسکن روستایی را با نرخ سود 5 درصد پرداخت کرده است اما قسطبندی پرداخت تسهیلات را شروع نمیکند و به ازای آن هرماه برای متقاضی جریمه هم ثبت میکند.

وی با بیان اینکه این مشکل از طرف بانک به وجود آمده اما بازهم جریمه آن را باید متقاضی بدهد، گفت: این مشکل را برخی از بانکها حل کردند اما هنوز شعب یک بانک، در مقابل قسطبندی تسهیلات مقاومت میکند و جریمه آن را هم برای ما منظور میکند. البته به نظر میرسد که بدهی بنیاد مسکن به بانکها هم از عواملی است که روند تسهیلات دهی را در این بخش با مشکل مواجه کرده است.

بنا به گفته معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن، عدم تأمین اعتبارات از سوی دولت باعث شده که بنیاد مبلغی در حدود ۱ میلیارد تومان به بانکها بدهکار باشد بنابراین بانکها هم رغبتی برای پرداخت تسهیلات ندارند. به همین جهت برخی شعب بانکها در روستاها اعلام کردهاند که پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را با نرخ سود بیشتر انجام میدهند و با سود 4 درصد یا 5 درصد، تسهیلاتی را به متقاضیان نمیپردازند.

همچنین معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از توقف تسهیلات مسکن روستایی در شعب اغلب بانکها خبر داد و گفت: سهمیه تسهیلات مسکن روستایی در سال 92 هنوز ابلاغ نشده است.

وی در خصوص اقدام برخی بانکها در عدم ارائه تسهیلات به بخش مسکن روستایی و مشکلاتی که برای فروش اقساطی وامها به وجود آمده است، گفت: طرح بهسازی مسکن روستایی از سال 84 آغاز شده و سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی از این تسهیلات استفاده میکردند.

وی افزود: تا سال 91 این رویه بهخوبی انجام میشود . در همان سال بانکها در جلسهای اعلام کردند که تمایل به پرداخت بیشتر این وام دارند برای همین سهمیه سالانه بهسازی واحدهای مسکن روستایی به 255 هزار و 400 واحد رسید.

معاون بنیاد مسکن با بیان اینکه بانک ملی هم موافقت کرد سهمیه خود را به 50 هزار واحد تسهیلات برساند، اظهار داشت: در اواخر هرسال سهمیه آن سال ابلاغ میشد و در سال بعد تسهیلات یکسال قبل جذب میشوند.

مهدیان با اشاره به  اینکه از سال 91 برخی از بانکها تسهیلات مسکن روستایی را به شعب ابلاغ نکردند و حتی بانک ملی که بیشترین سهمیه تسهیلات نوسازی را داشت، این طرح را متوقف کرد، گفت: این تسهیلات یکباره قطع شد و متأسفانه بخشنامهای هم به استانها زدهشده که آنهایی هم که قرارداد دارند تسهیلاتی داده نشود و یا فروش اقساطی را آغاز نکنند.

وی تصریح کرد: این موضوع دوران مشارکت را که 18 ماهه است طولانی میکند و باعث جریمه متقاضیان میشود. درحالیکه مردم مقصر این قضیه نیستند و بانکها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

معاون بنیاد مسکن با اشاره به مکاتبه با بانک مرکزی برای حل این مشکل، اظهار داشت: متأسفانه این مشکل تاکنون حل نشده و در حال پیگیری هستیم تا این مشکلات را برطرف کنیم.

مهدیان افزود: تاکنون بانک ملی تسهیلاتی نداده، بانک صادرات 50 درصد، بانک رفاه طرح را متوقف کرده و بانک سپه هم اصلاً به شعب ابلاغ نکرده است و متأسفانه در طرح بهسازی مسکن روستایی وقفه ایجادشده است.

وی با بیان اینکه هنوز تسهیلات سال 92 هم ابلاغ نشده است، گفت: معاون اول رئیسجمهور و حتی مسئولان بانک مرکزی معتقدند که تسهیلات باید به بخش مسکن روستایی پرداخت شود و عملکرد آنها برای پرداخت هم تاکنون نشان میداده که برای این کار تمایل دارند.

معاون بنیاد مسکن با اشاره به نوسازی یکمیلیون و 600 هزار واحد مسکن روستایی تاکنون، اظهار داشت: با توجه به اینکه رقم تسهیلات فقط 40 درصد از هزینه ساختوساز را پوشش میدهد اما به دلیل ایجاد اشتغال و نقدینگی در مناطق روستایی، مردم تمایل زیادی به دریافت وامها دارند و حتی تقاضا در این زمینه افزایش پیداکرده است.

مهدیان با تأکید بر اینکه با ارائه تسهیلات میتوان امیدوار بود که تا چند سال آینده خانه آسیبپذیر روستایی نداشته باشیم، بیان کرد: در حال حاضر 3 میلیون و 200 هزار مسکن روستایی در کشور آسیبپذیر هستند که میتواند در زمان بروز حوادث طبیعی خسارات زیادی را به وجود بیاورد.

مشکل حل میشود

رییس حوزه مرکزی بانکهای یکی از استانهای کشور در این رابطه به پیام ساختمان گفت: سود وامهای نوسازی مسکن روستایی 19 درصد است که 5 درصد آن از طرف متقاضیان روستایی و 14 درصد آن باید از طرف دولت انجام شود.  فعلا هم دستورالعملی برای افزایش سود وجود ندارد.

وی ادامه داد: این تعهد از طرف دولت صورت نگرفته و تاکنون چیزی به ما ابلاغ نشده است اما اخیرا معاون راهبردی رییس جمهوری تعهد کرده بود که دولت این پول را به بانکها پرداخت کند و به نظر میرسد به زودی مشکل متقاضیان حل شود. ما هم برای حل سریعتر مشکلات تکمیل پروندهها را از متقاضیان خواستار شدیم تا به محض دریافت دستورالعمل اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه این وام 12 میلیون و 500 هزار تومان است، گفت: پرداخت این پول از طرف بانک بستگی به پیشرفت پروژه از طرف روستائیان دارد و بنیاد مسکن از کار آنها بازدید میکند و به ما اعلام میکند.

وی با بیان اینکه سهمیه استان ها از طرف بنیاد مسکن اعلام می شود، افزود: پرداخت این وامها تکلیفی است و اعتبار آن از طرف  بانک مرکزی تامین میشود و بانکها موظف به پرداخت هستند.

وی در مورد پرداخت اقساط روستایی گفت: متاسفانه به دلیل اینکه در پرداخت این وامها شرایط ضمانتی سختی قرار نمیدهند، در وصول پرداخت اقساط دچار مشکل میشویم.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه مناطق روستایی ساخت و ساز محکمی ندارند و در برابر زلزله آسیب پذیر هستند، امیدورایم دولت سوبسید وامها را به موقع پرداخت کند.