هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قیمت مسکن در قشم

کمبود نقدینگی خریداران مسکن در برخی از شهرها باعث شده تا اکثر سازندگان واحدهای مسکونی واحدهای ساختهشده، را قبل از اتمام مراحل ساخت پیشفروش کنند تا از این طریق سریعتر سرمایه خود را نقد کنند. در شهر درگهان که در 20 کیلومتری جزیره قشم واقعشده و جزئی از منطقه آزاد بهحساب میآید، پیشفروش واحدهای مسکونی بسیار پررونقتر است.

مشاوران املاک فعال در شهر درگهان میگویند: با اینکه قیمت در بازار خریدوفروش مسکن این منطقه مناسب است، اما اکثر خریداران به دلیل نبود قدرت مالی کافی برای خرید مراجعه نمیکنند و به همین خاطر فروشندگان در آگهی فروش واحدهای خود از عنوان «پیشفروش» استفاده میکنند. در حال حاضر قیمت پیشفروش پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان نوساز در شهر درگهان بهطور متوسط 1میلیون و 500 هزار تومان و قیمت پیشنهادی هر مترمربع واحد مسکونی چند سال ساخت بین 900هزار تا 1میلیون تومان  از سوی بنگاهداران اعلامشده است .

 از طرف دیگر قیمتهای فعلی در مقایسه با قیمتهای ابتدای سال متری 100تا 200 هزار تومان افت داشته است. البته برخی از سازندگان واحدهای دوبلکس برای فروش به بازار عرضه میکنند که قیمت فروش آنها از دیگر واحدهای مسکونی بالاتر است.

یک مشاور املاک در شهر درگهان میگوید: نرخ اجاره تغییری نکرده و ثابت باقی مانده است، اما مسئله مهم این است که تعداد واحدهای اجارهای در این منطقه بسیار کم است؛ به همین خاطر مالکان سود کمی از اجاره واحدها میبرند و بیشتر مالکان تمایل دارند واحدهای خود را پیشفروش کنند تا اینکه اجاره بدهند.