هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فولاد

پس از آغاز به کار مجدد بازار فولاد در نیمه اول مردادماه ،متوسط قیمت تیرهای ذوبی در شاخههای سبک و سنگین نسبت به آخرین نرخ ثبتشده در اواخر تیرماه کاهش یافت. در همین حال قیمت میلگردهای تولیدی برخی فولادسازان خصوصی و دولتی نیز ثابت ماند.البته این روند کاهشی یا بعضاً ثبات قیمتها در حالی رخ داده که برخی ضخامتهای ورق فولاد مبارکه یا انواع ورق وارداتی به کشور در دامنه 10 تا 20 تومان در این روز افزایش قیمت داشتهاند. به گفته یکی از آگاهان بازار، به علت افزایش قیمت ورق، برخی تولیدکنندگان افزایش قیمت محصول نهایی مانند پروفیل و را در روزهای آینده دنبال میکنند، اما  ازآنجاکه کماکان مشکل نبود تقاضای واقعی در بازار فولاد به قوت خود باقی است ، بدون تردید انتظار برای افزایش قیمت محصول نهایی چندان درست و منطقی نیست.