بودجه سازمان میراث فرهنگی کم نشده است

شمار نشریه : 158

گویا حرف و حدیث‌ها درباره بودجه سازمان میراث فرهنگی تمامی ندارد. برخی از کاهش بودجه این سازمان صحبت می‌کنند و برخی به افزایش بودجه ایراد می‌گیرند. هنوز معلوم نیست که بودجه افزایش داشته یا کاهش، اما در این بین سخنگوی کمیسیون فرهنگی می‌گوید که بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در لایحه بودجه سال جدید افزایش داشته است.

سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید می‌کند که بودجه سازمان میراث فرهنگی در لایحه بودجه امسال افزایش داشته و ما هیچگاه نگران افزایش بودجه سازمان میراث فرهنگی نبودیم. نگرانی ما این است که این بودجه کجا و چگونه هزینه می‌شود و از طرفی نگران کاهش بودجه دیگر بخش‌های فرهنگی هستیم. وی با اشاره به بررسی بودجه سازمان میراث فرهنگی در کمیسیون فرهنگی، می‌افزاید: اعضای کمیسیون فرهنگی انتقادهایی درباره کم شدن بودجه دیگر دستگاه‌های فرهنگی داشتند.

طاهری درباره فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی نیز می‌گوید: فعالیت سازمان میراث فرهنگی در سال‌های اخیر اگرچه قابل‌توجه بوده، اما ضعف‌های بسیاری داشته که نمی‌توان از آنها گذشت. این موضوع به محل هزینه کردن بودجه سازمان بر می‌گردد. اگر بودجه در جایی خلاف جهت مصرف‌شده، باید موضوع را بدانیم و پیگیری کنیم.