هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مشاور معماری برای رییس جمهور

اکثر روسای جمهور در تبلیخات انتخاباتی از برنامه های اقتصادی و سیاسی خود می گویند و برنامه هایشان را برای آینده مطرح می کنند.اما کمتر اتفاق می افتد که فردی از برنامه های خود در رابطه با معماری سخن بگوید.معماری و نوع ساختمان ها اهمیت فراوانی دارد که بر کسی پوشیده نیست.ساختمان ها و خانه های ما هستند که سازنده هویت و شخصیت انسان هاست.اگر در جامعه امروز شهروندان احساس آرامش نمی کنند، دلیل اصلی آن نوع معماری ساختمان ها و آشفتگی نمای شهر است.پس می توان به جرات گفت نوع معماری و فرم آن دست کمی از مسایل اقتصادی و سیاسی کشور ندارد.معماری می تواند به گونه ای باشد که تعامل و مهربانی شهروندان را با یکدیگر بیشتر کند یا اینکه موجب کدورت خاطر افراد گردد. این امر مهم باید توسط رییس جمهور آینده مملکت مورد توجه قرار بگیرد و وی باید در کنار خود مشاور معماری نیز داشته باشد تا بتواند به این مسئله مهم رسیدگی نماید.