هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن ویژه تهرانسر

اداره راه و شهرسازی استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد که به دلیل تفاوت موجود در قیمت تمام شده، پروژههای دارای اسکلت فلزی قیمت تمام شده بالاتری نسبت به پروژههای با اسکلت بتنی دارند. اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر میرساند به دلیل تفاوت موجود در قیمت تمام شده و مبلغ قراردادهای پایه منعقده با پیمانکاران اسکلت فلزی و اسکلت بتنی، پروژههای دارای اسکلت فلزی قیمت تمام شده بالاتری نسبت به پروژههای با اسکلت بتونی دارند. بنابراین این مبلغ قبل از مرحله انتخاب واحد محاسبه و اعلام خواهد شد تا متقاضیان قبل از انتخاب واحد از قیمت تمام شده واحد مسکونی مورد انتخاب خود مطلع شوند. بدیهی است سعی خواهد شد این مبلغ به حداقل ممکن رسانیده شود. همچنین مرغوبیت قطعه زمین بلوک و طبقه مورد انتخاب متقاضیان نیز با نظر کارشناسان رسمی دادگستری در قیمت تمام شده اعلامی لحاظ شده و بدیهی است بلوک ها و واحد های مختلف دارای اختلاف قیمت نسبی نسبت به یکدیگر خواهند بود.