هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیشرفت ۶۳ درصدی مسکن مهر اندیشه

مدیرعامل شرکت عمران اندیشه از پیشرفت فیزیکی ۶۳ درصدی پروژههای مسکن مهر این شهر خبر داد و گفت: تمام واحدهای مسکن طرح مهر تا پایان امسال به اتمام میرسد.

محمد آئینی اظهار کرد: مجموع مسکن مهر اندیشه 3093 واحد است که از این تعداد 717 واحد خودمالکی بوده و مابقی واحدهای مسکن مهر 99 ساله است.وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این پروژههای 63 درصد است، تصریح کرد: امیدواریم واحدهای مسکن مهر اندیشه تا پایان امسال تحویل متقاضیان شود.

آئینی با اشاره به اینکه تلاش شده واحدها از نمای ویژهای برخوردار باشند، افزود: برخلاف سایر پروژههای مسکن مهر، در واحدهای این  طرح در اندیشه ترکیبی از سنگ و آجر استفادهشده که نمای زیبایی هم از کار درآمده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر اندیشه در خصوص تبدیل واحدهای 99 ساله مسکن مهر به ملکی گفت: بخشنامه تبدیل مسکن 99 ساله به ملکی به دست ما رسیده و آن را به مردم اعلام کردهایم اما تاکنون درخواستی در این زمینه نداشتهایم.

آیینی افزود: ساکنان یک بلوک باید با یکدیگر درخواست تبدیل واحد مسکن مهر 99 ساله به ملکی را داشته باشند و نیاز است تا متقاضیان در بلوک مستقرشده و این درخواست را ارائه کنند.

گفتنی است آیینی اواسط فروردینماه سالجاری پیشرفت فیزیک پروژههای مسکن مهر شهر اندیشه تا پایان سال 92 را  54 درصد اعلام کرده بود.