نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مشکلات سازندگان عامل کاهش کیفیت ساخت‌و ساز

دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور، یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش کیفیت ساخت را مشکلات پیش روی سازندگان دانست و اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید صنعت ساختمان در کشور توسعه یابد.

فرشید پورحاجت، استاندارد، مهارتآموزی و اخذ کارت تأییدیه صلاحیت در کار و فعالیتهای ساختمانی را با رعایت آئیننامه اجرایی در کاهش حوادث ساختمانی تأثیرگذار و بر رعایت آن تأکید کرد.

وی تصریح کرد: در استان خوزستان ساختوسازها تقریباً با توجه به فعالیتهای انجمنهای صنفی انبوهسازان و فعالیت افراد باصلاحیت در حوزه ساخت، کیفیتها به نحوی مطلوب است.

پورحاجت در ادامه گفت: این شرط لازم ولی کافی نیست و ما باید تلاش کنیم تا کلیه استانداردهای ساختمانسازی را در استان عملیاتی کنیم

دبیر انجمن انبوهسازان خوزستان خاطرنشان کرد: طرح مسکن اجتماعی فعالیت مسکن مهر را به دنبال دارد و تاکنون هم مصوبه لازم برای عملیاتی شدن آن اجرایی نشده است.

وی با ابراز امیدواری از طرح مسکن اجتماعی اضافه کرد: باید نواقص و مشکلاتی را که در مسکن مهر مطرح شده در مسکن اجتماعی به نحو مطلوبی مدیریت کرد تا دچار مشکل نشویم.

پورحاجت یادآور شد: مسئولان با توجه به خواسته و نیاز مردم خواهند توانست مشکلات مسکن را برطرف و در راستای طرح مسکن اجتماعی مساکن با کیفیت بهتری را تولید  و به مردم تحویل دهند. وی افزود: در سال جاری در ساختوساز شهری افزایش قیمتی در خانههای کلنگی صورت گرفت، که متأسفانه هیچگونه نظارتی هم در این زمینه نبوده است.

دبیر انجمن انبوهسازان مسکن اظهار داشت: بیمه تأمین اجتماعی کارگران قانون مطلوبی است که متأسفانه در روند اجرایی آئیننامه که برای آن تهیه و تدوینشده مشکلاتی را به وجود آورده است.

پورحاجت یادآور شد: انبوهسازی در اصل موتور محرک اقتصاد کشور است و در بحث مالیات ما انتظار داریم بین تولیدکننده و واسطه گران- بازار مسکن تفاوتی قائل شوند.

دبیر انجمن انبوهسازان مسکن تصریح کرد: پرداخت صحیح مالیات انبوهسازان از جمله عوامل مهمی است که انتظار میرود در دولت جدید ابهامات آن رفع شود.  وی افزود: سازندگان مسکن باید پاسخگوی هزینههای ساختوساز باشند.